Sökväg

Manualer

Din myndighet i IMI

Följande dokument hjälper dig att sköta dina uppgifter och ger dig svar på eventuella frågor om den löpande hanteringen av din myndighet i IMI:

Myndighet

 

Vad gör jag med en begäran om upplysningar?

Alla vanliga arbetsflöden för IMI-förfrågningarpdf(325 kB) – hur man skickar, godtar, besvarar och vidarebefordrar dem – förklaras kortfattat med hjälp av bilder.

Nedan får du en rad tips och råd om hur du handlägger förfrågningar:

Förfrågningar

För att underlätta informationsutbytet mellan olika länder bygger IMI på färdigöversatta frågor och svar som du skickar till andra behöriga myndigheter.

Frågorna och svaren kallas frågeserier och är grupperade efter lagstiftningsområden.

IMI och olika lagstiftningsområden

  • IMI och tjänstedirektivet:
    Du kan skicka förfrågningar om information till myndigheter i andra länder. Dessutom kan du

Tjänster

skicka anmälningar enligt tjänstedirektivet (2 MB)pdf(2 MB)

använda varningsmekanismen (603 kB)pdf(618 kB) Visa översättning av föregående länk 

begära undantag i enskilda fall (57 kB)pdf(58 kB).Läs mer i användarguiden till IMI och tjänstedirektivetpdf(2 MB) Visa översättning av föregående länk .

 

E-handel

Enligt artikel 3 måste begränsande åtgärder anmälas.

Läs mer i riktlinjerna för anmälningar enligt e-handelsdirektivetpdf(2 MB).

 

 

Patienter

Om patienter söker vård i ett annat EU-land kan du använda IMI för att kontrollera att vårdpersonalen där har rätt att utöva sitt yrke.

Läs mer i våra riktlinjerpdf(598 kB).

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.