Sökväg

Manualer

Hjälp med IMI

IMI-användarmanual

Ny IMI-användare?

Checklista: Kom igångpdf(625 kB) Visa översättning av föregående länk 

Din myndighet i IMI

Följande dokument hjälper dig att sköta dina uppgifter och ger dig svar på eventuella frågor om den löpande hanteringen av din myndighet i IMI:

 

Vad gör jag med förfrågningar om information?

Alla vanliga arbetsflöden för IMI-förfrågningarpdf(592 kB) – hur man skickar, godtar, besvarar och vidarebefordrar dem – förklaras kortfattat med hjälp av bilder.

Nedan får du en rad tips och råd om hur du handlägger förfrågningar:

För att underlätta informationsutbytet mellan olika länder bygger IMI på färdigöversatta frågor och svar som du skickar till andra behöriga myndigheter.

Frågorna och svaren kallas frågeserieroch är grupperade efter lagstiftningsområden.

Mina uppgifter som samordnare

En kort att-göra-listapdf(309 kB) Visa översättning av föregående länk  hjälper dig att fullgöra dina uppgifter som samordnare. Nedan hittar du mer information om samordningsarbetet i IMI:

IMI och olika lagstiftningsområden

  • IMI och tjänstedirektivetpdf:
    Du kan skicka förfrågningar om information till myndigheter i andra länder. Dessutom kan du

skicka anmälningar enligt tjänstedirektivetpdf(2 MB)

använda varningsmekanismenpdf(193 kB) Visa översättning av föregående länk 

begära undantag i enskilda fallpdf(57 kB).Läs mer i användarguiden till IMI och tjänstedirektivetpdf(456 kB) Visa översättning av föregående länk 

 

Enligt artikel 3 måste begränsande åtgärder anmälas.

Läs mer i riktlinjerna för anmälningar enligt e-handelsdirektivetpdf(2 MB)

 

 

Om patienter söker vård i ett annat EU-land kan du använda IMI för att kontrollera att vårdpersonalen där har rätt att utöva sitt yrke.

Läs mer i våra riktlinjerpdf(584 kB).

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.