Navigačný riadok

Používanie IMI

Zoznamujete sa s IMI?

Ako spravovať orgán v IMI

Tieto dokumenty vám pomôžu zvládať vaše úlohy a obsahujú odpovede na otázky, ktoré môžu vzniknúť počas každodennej správy vášho správneho orgánu:

správny orgán

 

Ako riadiť tok žiadostí o informácie

Všetky štandardné toky žiadostí IMIpdf(325 kB) – posielanie, prijímanie, vybavenie alebo postúpenie žiadostí vysvetlené v stručných súboroch s prezentáciami (v PowerPointe).

Ponúkame vám niekoľko tipov a trikov, ktoré vám pomôžu pri vybavovaní žiadostí o informácie:

žiadosti

V záujme uľahčenia výmeny informácií medzi dvomi príslušnými orgánmi z rôznych krajín využíva systém IMI predpreložené otázky, ktoré môžete položiť vášmu partnerovi, a takisto možné odpovede na ne.

Tieto takzvané SÚBORY OTÁZOK sú zoskupené podľa oblasti právnej úpravy, ktorej sa týkajú.

Používanie IMI v oblastiach právnej úpravy

  • Systém IMI a smernica o službách:
    Okrem posielania žiadostí o informácie vášmu partnerovi, môžete:

služby

posielať oznámenia podľa smernice o službách (2 MB)pdf(2 MB),

používať výstražný mechanizmus (603 kB)pdf(618 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu ,

alebo uplatniť individuálnu odchýlku (57 kB)pdf(58 kB).Podrobnejšie informácie nájdete v príručke pre používateľov systému IMI v oblasti smernice o službáchpdf(2 MB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

 

ecom

článok 3 obsahuje povinnosť oznamovať určité obmedzujúce opatrenia.

Usmernenia o oznámeniach podľa smernice o elektronickom obchodepdf(2 MB) vám s tým môžu pomôcť.

 

 

pacienti

Pacienti, ktorí zvažujú lekárske ošetrenie/liečbu v inej krajine EÚ, môžu príslušný verejný orgán požiadať, aby prostredníctvom systému IMI preveril, či je zdravotnícky odborník oprávnený vykonávať zdravotnícke povolanie.

Prečítajte si usmerneniapdf(598 kB) o tom, ako postupovať.

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.