Kruimelpad

Hoe werkt IMI?

Documentatie

IMI-handleiding

IMI niet eerder gebruikt?

Volg onze checklist: Hoe begin ik?pdf(613 kB) Bekijk deze link in een andere taal 

Hoe beheer ik mijn autoriteit in IMI?

De volgende documenten helpen u bij het uitvoeren van uw taken en geven antwoord op vragen over het dagelijkse beheer van uw autoriteit:

 

Hoe moet ik omgaan met verzoeken om informatie?

De hele standaardprocedure voor informatie-uitwisselingpdf(592 kB) — het versturen, accepteren, beantwoorden en doorsturen van verzoeken – wordt uitgelegd in een korte Powerpointpresentatie.

Hieronder vindt u een aantal tips die van pas kunnen komen bij het behandelen van verzoeken om informatie:

Om de informatie-uitwisseling tussen twee autoriteiten in verschillende landen te vergemakkelijken maakt IMI gebruik van voorvertaalde vragen en antwoorden die u helpen bij de communicatie met uw tegenhanger.

Deze zogenaamde VRAGENREEKSEN zijn naar wetgevingsgebied ingedeeld.

Mijn taken als coördinator

Het takenlijstjepdf(291 kB) Bekijk deze link in een andere taal   helpt u bij het uitvoeren van uw taken als coördinator. Als u gedetailleerdere informatie nodig heeft over hoe u uw taken als coördinator moet uitvoeren, raadpleeg dan de volgende presentaties:

IMI op de verschillende wetgevingsgebieden

  • IMI en de Dienstenrichtlijnpdf:
    Natuurlijk kunt u een verzoek om informatie sturen naar een andere autoriteit, maar ook:

een kennisgeving over dienstenpdf(2 MB) versturen

het waarschuwingsmechanismepdf(296 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gebruiken

een beroep doen op afwijkingsprocedurespdf(296 kB) Bekijk deze link in een andere taal Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor IMI en de Dienstenrichtlijnpdf(508 kB) Bekijk deze link in een andere taal .

 

Artikel 3 bevat de verplichting tot kennisgeving van bepaalde beperkende maatregelen.

De richtlijnen voor kennisgevingen op het gebied van elektronische handelpdf(2 MB) helpen u hierbij.

 

 

Patiënten die een medische behandeling in een ander EU-land overwegen, kunnen hun autoriteiten vragen om via IMI te checken of een bepaalde arts wel echt bevoegd is.

De richtsnoerenpdf(584 kB) helpen u hierbij.

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.