Kruimelpad

Hoe werkt IMI?

IMI niet eerder gebruikt?

Hoe beheer ik mijn autoriteit in IMI?

De volgende documenten helpen u bij het uitvoeren van uw taken en geven antwoord op vragen over het dagelijkse beheer van uw autoriteit:

Autoriteit

 

Hoe moet ik omgaan met verzoeken om informatie?

De hele standaardprocedure voor informatie-uitwisselingpdf(325 kB) – het versturen, accepteren, beantwoorden en doorsturen van verzoeken – wordt uitgelegd in een korte Powerpointpresentatie.

Hieronder vindt u een aantal tips die van pas kunnen komen bij het behandelen van verzoeken om informatie:

Verzoeken

Om de informatie-uitwisseling tussen twee autoriteiten in verschillende landen te vergemakkelijken maakt IMI gebruik van voorvertaalde vragen en antwoorden die u helpen bij de communicatie met partners in andere landen.

Deze zogenaamde VRAGENREEKSEN zijn naar wetgevingsgebied ingedeeld.

IMI op de verschillende wetgevingsgebieden

  • IMI en de Dienstenrichtlijn:
    Natuurlijk kunt u een verzoek om informatie sturen naar een andere autoriteit, maar ook:

Diensten

een kennisgeving over dienstenpdf(2 MB) versturen

het waarschuwingsmechanismepdf(618 kB) Bekijk deze link in een andere taal  gebruiken

een beroep doen op afwijkingsprocedurespdf(58 kB)Meer gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor IMI en de Dienstenrichtlijnpdf(2 MB) Bekijk deze link in een andere taal .

 

E-commerce

Artikel 3 bevat de verplichting tot kennisgeving van bepaalde beperkende maatregelen.

De richtlijnen voor kennisgevingen op het gebied van elektronische handelpdf(2 MB) helpen u hierbij.

 

 

Patiënten

Patiënten die een medische behandeling in een ander EU-land overwegen, kunnen de betrokken overheidsdienst vragen via IMI na te gaan of een bepaalde arts wel bevoegd is.

De richtsnoerenpdf(598 kB) helpen u hierbij.

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.