Mogħdija tan-navigazzjoni

Użu tal-IMI

L-ewwel darba fuq l-IMI?

Fuq

Kif għandi mmexxi l-awtorità tiegħi fl-IMI

Dawn id-dokumenti li ġejjin se jgħinuk f'ħidmietek u jwieġbu xi mistoqsijiet li jistgħu jqumu waqt it-tmexxija tal-awtorità tiegħek minn jum għal ieħor:

awtorità

 

Fuq

Kif tittratta talbiet ta' informazzjoni

Il-flussi standard kollha tar-rikjesti fl-IMIpdf(325 kB)  — ibgħit, aċċettar, tweġib jew tmexxija ta' rikjesti - huma spjegati f'sett qasir ta' slajds tal-PowerPoint.

Hawn taħt għandek issib xi pariri li jistgħu jkunu utli meta tittratta rikjesti ta' informazzjoni:

rikjesti

Sabiex tiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni bejn żewġ awtoritajiet kompetenti f’pajjiżi differenti, l-IMI tagħmel użu minn mistoqsijiet tradotti bil-lest li tista’ tistaqsi lill-oħrajn kif ukoll it-tweġibiet possibbli.

Dawn is-SETTIJIET TA' MISTOQSIJIET qegħdin miġbura fi gruppi skont il-qasam legali li jikkonċernaw.

Fuq

L-użu tal-IMI fl-oqsma legali

  • L-IMI u d-Direttiva dwar is-Servizzi:
    Minbarra li tista' tibgħat talba għal informazzjoni lill-kontraparti tiegħek, tista’:

servizzi

tibgħat avviżi dwar servizzi (2 MB)pdf(2 MB)

tuża l-mekkaniżmu ta' twissija (603 kB)pdf(618 kB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel 

jew tinvoka deroga skont il-każ (57 kB)pdf(58 kB).Tista' ssib informazzjoni aktar fil-fond fil-gwida tal-utent għall-IMI u d-Direttiva dwar is-Servizzipdf(2 MB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel .

 

ecom

L-Artikolu 3 fih l-obbligu ta' avviż dwar ċerti miżuri restrittivi.

Il-linji gwida dwar l-avviżi tal-Kummerċ elettronikupdf(2 MB) jgħinuk b'dan.

 

 

pazjenti

Il-pazjenti li jkunu qed jikkunsidraw kura medika f’pajjiż ieħor tal-UE jistgħu jitolbu lill-awtorità pubblika rilevanti biex tiċċekkja permezz tal-IMI d-dritt ta’ professjonista tas-saħħa li jipprattika.

Il-linji gwidapdf(598 kB) jgħinuk b'dan.

Aċċess għall-IMI

L-utenti reġistrati biss għandhom aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI)

sistema ta’ taħriġ tal-IMI

Jekk għadek ġdid/a fuq l-IMI u tixtieq tidhra s-sistema, tista' tuża s-sistema ta’ taħriġ.

Biex tagħmel dan, l-ewwel trid tirreġistra.

Għadek m'intix irreġistrat?

Ir-rikjesta tiegħek għar-reġistrazzjoni trid tiġi approvata minn koordinatur nazzjonali tal-IMI. Huma awtoritajiet kompetenti biss li jistgħu jitolbu reġistrazzjon fl-IMI.