Naršymo kelias

Naudojimasis IMI

Tik ką pradėjote naudotis IMI?

Kaip tvarkyti savo institucijos informaciją IMI

Toliau nurodyti dokumentai jums padės atlikti užduotis ir juose rasite atsakymus į klausimus, galinčius kilti tvarkant kasdienines su jūsų institucija susijusias užduotis:

Institucija

 

Kaip tvarkyti informacijos užklausas

Visos standartinės IMI užklausų procedūrospdf(325 kB) – užklausų siuntimo, priėmimo, atsakymo ir persiuntimo – paaiškintos glaustoje „PowerPoint“ pateiktyje.

Toliau rasite patarimų, galinčių praversti tvarkant informacijos užklausas:

užklausos

Kad dviem skirtingų šalių kompetentingoms institucijoms keistis informacija būtų paprasčiau, IMI galima naudotis iš anksto išverstais klausimais, kuriuos galite užduoti atitinkamai institucijai kitoje šalyje, ir galimais atsakymais.

Šie KLAUSIMŲ RINKINIAI suskirstyti pagal atitinkamas teisines sritis.

Naudojimasis IMI teisės aktų srityse

  • IMI irPaslaugų direktyva
    Atitinkamai institucijai kitoje šalyje galite ne tik išsiųsti informacijos užklausą, bet ir:

paslaugos

siųsti su paslaugomis susijusius pranešimus (2 MB)pdf(2 MB);

naudotis įspėjimo mechanizmu (603 kB)pdf(618 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus ;

pasitelkti atskirais atvejais taikomas išimtis (57 kB)pdf(58 kB).Išsamesnės informacijos galite rasti IMI ir Paslaugų direktyvos vadovepdf(2 MB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus .

 

e. prekyba

3 straipsniu nustatytas įpareigojimas pranešti apie tam tikras ribojančias priemones.

Daugiau informacijos apie tai pateikiama e. prekybos pranešimų gairėsepdf(2 MB).

 

 

pacientai

Asmenys, svarstantys galimybę gydytis kitoje ES šalyje, gali atitinkamos valdžios institucijos paprašyti per IMI patikrinti, ar sveikatos specialistas turi teisę užsiimti medicinos praktika.

Kaip tai padaryti, sužinosite patarimuose naudotojamspdf(598 kB).

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

IMI mokomoji sistema

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.