Navigointipolku

IMIn käyttö

IMIn käytön aloittaminen

Viranomaisorganisaation hallinnointi IMIssä

Seuraavista asiakirjoista saat apua oman organisaatiosi IMI-toimien päivittäiseen hallinnointiin:

Viranomainen

 

Tietopyyntöjen käsittely

Kaikki IMI-tietopyyntöihin liittyvät tavanomaiset työnkulut – pyynnön lähettäminen, hyväksyminen ja välittäminen toiselle viranomaiselle sekä pyyntöön vastaaminen – kuvataan PowerPoint-esityksessä IMI-pyynnön yksinkertainen kulkureittipdf(325 kB).

Seuraavissa tiedostoissa on vinkkejä tietopyyntöjen käsittelyyn:

Pyynnöt

Jotta eri maiden viranomaiset voivat helposti viestiä keskenään, IMIssä käytetään vakiomuotoisia kysymys- ja vastaussarjoja, jotka on käännetty kaikille EU-kielille.

Kysymyssarjat on ryhmitelty lainsäädäntöaloittain.

IMI-koordinaattorin tehtävätKoordinaattori

 

IMIn käyttö eri lainsäädäntöaloilla

Palvelut

lähettää palveludirektiiviin liittyviä ilmoituksiapdf(2 MB) (2 MB)

käyttää varoitusjärjestelmääpdf(618 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  (603 kB)

pyytää yksittäistapaukseen liittyvää poikkeustoimenpidettäpdf(58 kB) (57 kB).Lisätietoa on asiakirjassa Käyttäjän opas – IMI ja palveludirektiivipdf(2 MB) Näytä edellisen linkin kieliversiot .

 

Sähköinen kaupankäynti

Direktiivin 3 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan tietyistä rajoittavista toimenpiteistä.

Lisätietoa on asiakirjassa Ohjeet sähköisen kaupan ilmoituksia vartenpdf(2 MB).

 

 

Potilasoikeudet

EU-kansalainen, joka on hakeutumassa hoitoon toiseen EU-maahan, voi pyytää viranomaisia tarkistamaan, onko terveydenhoitoalalla toimivilla henkilöillä oikeus harjoittaa ammattiaan. Tämä käy kätevästi IMIn avulla.

Ohjeetpdf(598 kB)

Siirry IMIin

IMI-järjestelmää voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

IMIn harjoitteluversio

Uudet käyttäjät voivat tutustua IMI-järjestelmään erillisen harjoitteluversion avulla.

Myös sen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Etkö ole vielä rekisteröitynyt?

IMI-järjestelmään voivat rekisteröityä vain toimivaltaiset viranomaiset. Rekisteröitymisen hyväksyy kansallinen IMI-koordinaattori.