Navigatsioonitee

IMI kasutamine

Olete uus IMI kasutaja?

Kuidas hallata oma asutust IMI-s?

Järgmised dokumendid on teile abiks ülesannete täitmisel ning annavad vastused küsimustele, mis võivad tekkida asutuse igapäevasel haldamisel:

asutus

 

Päringute menetlemine

Kõiki IMI päringute tavapäraseid menetlusetappepdf(325 kB) – saatmine, heakskiitmine, vastamine või edastamine – selgitatakse lühidalt PowerPointi slaididel.

Allpool leiate mõned soovitused ja näpunäited, millest võib päringute menetlemisel kasu olla:

päringud

Kahe eri liikmesriikides asuva pädeva asutuse vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks leiduvad IMI-s eeltõlgitud küsimused ja vastused, mida saate oma partnerasutusega suhtlemisel kasutada.

Need KÜSIMUSTE KOMPLEKTID on rühmitatud vastavalt õiguslikele valdkondadele.

IMI kasutamine õiguslikes valdkondades

  • IMI jateenuste direktiiv:
    Lisaks võimalusele saata partnerasutustele päringuid, võite ka:

teenused

saata teenustega seotud teateid (2 MB)pdf(2 MB)

kasutada hoiatusmehhanismi (603 kB)pdf(618 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

või rakendada üksikjuhtumipõhist erandit (57 kB)pdf(58 kB).Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist IMI ja teenuste direktiivi kohtapdf(2 MB) Valige lingiga seotud tõlked .

 

e-kaubandus

Vastavalt artiklile 3 on teatavatest piiravatest meetmetest teavitamine kohustuslik.

Teile on abiks e-kaubanduse alaseid teateid käsitlevad suunisedpdf(2 MB).

 

 

patsiendid

Patsiendid, kes kaaluvad teise ELi liikmesriiki ravile minekut, saavad teha päringu asjaomasele ametiasutusele, et kontrollida IMI süsteemi kaudu tervishoiutöötaja õigust kutsealal tegutseda.

Teile on abiks asjaomased juhisedpdf(598 kB).

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.