Navigatsioonitee

IMI kasutamine

Kasutusjuhend

IMI kasutusjuhend

Olete uus IMI kasutaja?

Kontroll-leht: Kust alustada?pdf(604 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

Kuidas hallata oma asutust IMI-s?

Järgmised dokumendid on teile abiks ülesannete täitmisel ning annavad vastused küsimustele, mis võivad tekkida asutuse igapäevasel haldamisel:

 

Päringute menetlemine

Kõiki IMI päringute tavapäraseid menetlusetappepdf(592 kB) – saatmine, heakskiitmine, vastamine või edastamine – selgitatakse lühidalt PowerPointi slaididel.

Allpool leiate mõned soovitused ja näpunäited, millest võib päringute menetlemisel kasu olla:

Kahe eri liikmesriikides asuva pädeva asutuse vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks leiduvad IMI-s eeltõlgitud küsimused ja vastused, mida saate oma partnerasutusega suhtlemisel kasutada.

Need KÜSIMUSTE KOMPLEKTID on rühmitatud vastavalt õiguslikele valdkondadele.

Minu ülesanded koordinaatorina

Lühike ülesannete nimekiripdf(290 kB) Valige lingiga seotud tõlked  on koordinaatorile abiks tema ülesannete täitmisel. Kui vajate üksikasjalikumat teavet oma koordineerimisülesannete kohta, siis leiate seda järgmistest PowerPointi esitlustest:

IMI kasutamine õiguslikes valdkondades

  • IMI ja teenuste direktiivpdf:
    Lisaks võimalusele saata partnerasutustele päringuid, võite ka:

saata teenustega seotud teateidpdf(2 MB)

kasutada hoiatusmehhanismipdf(274 kB) Valige lingiga seotud tõlked 

või rakendada üksikjuhtumipõhist eranditpdf(57 kB).Täpsemat teavet leiate kasutusjuhendist IMI ja teenuste direktiivi kohtapdf(446 kB) Valige lingiga seotud tõlked .

 

Vastavalt artiklile 3 on teatavatest piiravatest meetmetest teavitamine kohustuslik.

Teile on abiks e-kaubanduse alaseid teateid käsitlevad suunisedpdf(2 MB).

 

 

Patsiendid, kes kaaluvad teise ELi liikmesriiki ravile minekut, saavad teha päringu asjaomasele ametiasutusele, et kontrollida IMI süsteemi kaudu tervishoiutöötaja õigust kutsealal tegutseda.

Teile on abiks juhisedpdf(584 kB).

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.