Διαδρομή πλοήγησης

Χρήση του ΙΜΙ

Νέος χρήστης του ΙΜΙ;

Πώς να διαχειρίζεστε την αρχή σας στο ΙΜΙ

Τα ακόλουθα έγγραφα σάς βοηθούν να εκτελείτε τα καθήκοντά σας και να απαντάτε σε ερωτήσεις που ίσως προκύπτουν κατά την καθημερινή διαχείριση της αρχής σας:

αρχή

 

Πώς να διαχειρίζεστε αιτήσεις παροχής πληροφοριών

Όλες οι συνήθεις διαδικασίες των αιτήσεων ΙΜΙpdf(325 kB)  - αποστολή, αποδοχή, απάντηση ή διαβίβαση αιτήσεων - εξηγούνται συνοπτικά με διαφάνειες PowerPoint.

Παρακάτω θα βρείτε συμβουλές και τεχνάσματα που μπορούν να σας βοηθήσουν στη διαχείριση αιτήσεων πληροφοριών:

αιτήσεις

Για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δύο αρμόδιων αρχών σε διαφορετικές χώρες, το ΙΜΙ χρησιμοποιεί προμεταφρασμένες ερωτήσεις, καθώς και πιθανές απαντήσεις, τις οποίες μπορείτε να αποστείλετε στον συνάδελφό σας.

Αυτές οι αποκαλούμενες ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝέχουν δημιουργηθεί ανάλογα με τον νομικό τομέα τον οποίο αφορούν.

Χρήση του ΙΜΙ για νομικά θέματα

  • Το ΙΜΙ και η οδηγία για τις υπηρεσίες:
    Εκτός από το να στέλνετε αίτηση παροχής πληροφοριών σε αρχές άλλων κρατών μελών, μπορείτε επίσης:

υπηρεσίες

να στέλνετε γνωστοποιήσεις για υπηρεσίες (2 MB)pdf(2 MB)

να χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό προειδοποίησης (603 kB)pdf(618 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

να ζητάτε παρεκκλίσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις (57 kB)pdf(58 kB).Μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες στον οδηγό χρήσης του IMI και την οδηγία για τις υπηρεσίεςpdf(2 MB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .

 

ηλεκτρονικό εμπόριο

Το άρθρο 3 ορίζει την υποχρέωση κοινοποίησης ορισμένων περιοριστικών μέτρων.

Οι οδηγίες για τις κοινοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο pdf(2 MB)θα σας βοηθήσουν στο θέμα αυτό.

 

 

ασθενείς

Οι ασθενείς που πρόκειται να λάβουν ιατρική περίθαλψη σε μια άλλη χώρα της ΕΕ μπορούν να ζητούν από τη σχετική δημόσια αρχή να ελέγχει μέσω του ΙΜΙ το δικαίωμα ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας να ασκεί το επάγγελμά του.

Οι οδηγίες pdf(598 kB)θα σας βοηθήσουν στο θέμα αυτό.

Πρόσβαση στο ΙΜΙ

Μόνο καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ)

Εργαλείο εκμάθησης του ΙΜΙ

Εάν είστε νέος χρήστης του ΙΜΙ και θέλετε να εξοικειωθείτε με το σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εκμάθησης.

Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να καταχωριστείτε.

Δεν έχετε καταχωριστεί ακόμη;

Η αίτηση καταχώρισης πρέπει να εγκριθεί από έναν εθνικό συντονιστή ΙΜΙ. Μόνο αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν την καταχώρισή τους στο ΙΜΙ.