Навигационна пътека

Използване на IMI

Как да управлявате вашия орган в IMI

Следните документи ще ви помогнат да се справите с вашите задачи и да намерите отговор на въпросите, които могат да възникнат при ежедневното управление на вашия орган:

орган

 

Обработване на заявки за информация

Всички стандартни работни процеси, включващи заявки в IMIpdf(325 kB)  ­— изпращане, приемане, отговаряне или препращане на заявки – са обяснени накратко в PowerPoint слайдове.

По-долу ще намерите съвети, които могат да ви бъдат полезни при обработване на заявки:

заявки

За да се улесни обменът на информация между два компетентни органа в различни страни, в IMI се използват предварително преведени въпроси и отговори.

Тези така наречени ГРУПИ ВЪПРОСИ са съставени според правната област, до която се отнасят.

Законодателни области

Услуги

да изпращате уведомления за услугиpdf(2 MB)

да използвате механизма за предупреждениеpdf(618 kB) Избор на превод за предходната връзка 

или да искате дерогация в конкретен случайpdf(58 kB).По-подробна информация ще намерите в Ръководство на потребителите за IMI и директивата за услугитеpdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка .

 

електронна търговия

В член 3 се съдържа задължение за уведомяване за определени ограничаващи мерки.

Насоките за уведомленията за електронна търговияpdf(2 MB) ще ви помогнат да го изпълните.

 

 

Пациенти

Пациентите, планиращи медицинско лечение в друга страна от ЕС, могат да поискат от съответния публичен орган да провери чрез IMI дали даден медицински специалист има право да практикува.

Насокитеpdf(598 kB) ще ви помогнат да направите това.

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.