Διαδρομή πλοήγησης

Στατιστικά στοιχεία

Αριθμός αρχών καταχωρισμένων στο ΙΜΙ

 
 στις: 31/12/2014

 

mapContainer_N1005B
Σύνολο: 7112

+ Περισσότεραpdf(220 kB)

Ανταλλαγές πληροφοριών στο ΙΜΙ

 

chartContainer_N1006F

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2014 - 31/12/2014

 

Λειτουργία του δικτύου στα κράτη μέλη

 

Περίοδος αναφοράς: 01/01/2014 - 31/12/2014

 

chartContainer_N100F6

 

chartContainer_N100FF