Nyhetsarkiv
Användarna nöjda med IMI

I en nyligen genomförd enkät bland samtliga IMI-användare tyckte 86 procent av de som svarade att IMI var lätt att använda. Dessutom tycker 71 procent av de deltagare som redan har provat på det nya IMI-systemet att den nya versionen är mer användarvänlig än den gamla.

Den nya versionen har ett nytt utseende och nya funktioner. Olika sidor öppnas som flikar som är öppna samtidigt. Med hjälp av flikarna kan du snabbt växla mellan olika uppgifter.

Läs mer om användarenkätenPDFEnglish

Svar på enkätdeltagarnas vanligaste frågorPDF
IMI-förordningen snart gällande lag

IMI-förordningen offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 14 november 2012 PDF och träder i kraft 20 dagar senare, dvs. den 4 december 2012.
Helhjärtat stöd till ny IMI-förordning i Europaparlamentet

Den 11 september 2012 röstade Europaparlamentet för en ny IMI-förordningPDF. Förordningen ger alla de garantier som krävs för att skydda personuppgifter. Den ger också den flexibilitet som behövs för att IMI ska kunna utökas till nya politikområden. Om några veckor kommer rådet att anta förordningen formellt.

Det senaste året har användningen av IMI ökat med 69 procent. Nyligen registrerades det 10 000:e informationsutbytet i systemet.
IMI for your policy area?IMI och förvaltningscykeln för den inre marknaden

Kommissionen har lagt fram siffror och fakta om IMI-användningen, IT-utvecklingen, rättsliga frågor, informationskampanjer och utbildning under 2011 (läs rapporten)PDFEnglish.

Kommissionen har också publicerat en rapport om förvaltningen av den inre marknaden PDF Deutsch English French. I rapporten redovisas vad som uppnåtts 2011. Den bygger på resultaten från följande förvaltningsinstrument: Resultattavlan för den inre marknaden, Ditt Europa, Ditt Europa – Rådgivning, Gemensamma kontaktpunkter, IMI och Solvit.
99 nya italienska myndigheter i IMI

Italien har registrerat 99 nya myndigheter i IMI inom det nya lagstiftningsområdet utstationering av arbetstagare. Det rör sig om arbetsförmedlingar i de italienska provinserna (Direzioni Provinciali del Lavoro). Personal från arbetsförmedlingarna gick en tvådagarskurs om IMI i Rom den 20–21 september. Kursen ingick i det pågående pilotprojektet om IMI och direktivet om utstationering av arbetstagare.
Ny registerkatalog i IMI Ny registerkatalog i IMI

Nu kan du använda IMI för att leta efter register som förs av myndigheter i andra medlemsländer. I IMI:s registerkatalog hittar du information på svenska om registrens ägare, innehåll och villkor för tillgång. Där finns också länkar till de register som finns på nätet. Katalogen innehåller över 1 000 register, exempelvis olika nationella yrkes- och näringslivsregister.

Om din myndighet har register över tjänsteleverantörer, eller andra register som kan underlätta samarbetet med andra länders myndigheter, lägg in dem i IMI! Följ instruktionerna FLASHEnglishför att lägga in eller söka register.
Ny rättslig grund för IMI

Den 29 augusti 2011 antog kommissionen ett förslag till en förordning om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden. Tanken är att skapa en övergripande rättslig ram för IMI. Förordningen innehåller

  • gemensamma regler som ska säkerställa att IMI fungerar effektivt, bland annat genom att förtydliga användarrollerna
  • regler för behandling av personuppgifter i IMI
  • en förteckning över de lagstiftningsområden som stöds av IMI
  • en förteckning över de områden som IMI kan komma att omfatta i framtiden.

Innan förslaget kan träda i kraft måste det godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet.
IMI-förfrågningar om utstationering av arbetstagare och patienträttigheter

Sedan den 16 maj 2011 kan europeiska myndigheter som arbetar med frågor om utstationerade arbetstagare använda IMI för att utbyta information i ett pilotprojekt. I mars 2011 gav rådet i sina slutsatser PDFEnglish grönt ljus till en pilotfas där IMI kan användas för direktivet om utstationering av arbetstagare PDF(96/71/EG).

Dessutom har rådet antagit ett direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdPDF som ska förenkla tillgången till vård i andra europeiska länder och främja EU-ländernas hälso- och sjukvårdssamarbete. Enligt direktivet ska de berörda myndigheterna använda IMI för att utbyta information om vårdpersonals rätt att utöva sitt yrke. EU-länderna och kommissionen kommer att ta fram närmare föreskrifter om hur detta ska gå till.
IMI och inremarknadsakten

EU-kommissionen har antagit en inremarknadsakt PDF Englishmed tolv prioriterade åtgärder som ska ge den inre marknaden en nystart. Initiativen rör allt från rörlighet på arbetsmarknaden till småföretagsfinansiering och konsumentskydd. Stärkt samarbete och fördjupade partnerskap är enligt kommissionen en grundförutsättning för att man ska lyckas. Hit hör också ökad klarhet när det gäller rättsläget för IMI-systemet som främsta verktyg för det administrativa samarbetet.
Strategi för en större användning av IMI

EU-kommissionen har tillsammans med medlemsländerna tagit fram en strategi för att utöka IMI-systemet och på så sätt förbättra förvaltningen av den inre marknaden. Kommissionen föreslår att IMI ska omfatta fler politikområden och funktioner och samordnas bättre med andra IT-verktyg (läs meddelandet)PDF Även på andra områden skulle man kunna dra nytta av IMI (läs arbetsdokumentet)PDFEnglish.

Kommissionen har också lagt fram siffror och fakta om IMI-användningen, IT-utvecklingen, rättsliga frågor, informationskampanjer och utbildning under 2010 (läs rapporten)PDFEnglish.
Stor framgång för konferensen om IMI och tjänstedirektivet

Över 300 IMI-användare från nationella, regionala och lokala myndigheter i hela Europa deltog i konferensen ”IMI och tjänstedirektivet – frigör hela potentialen”. Konferensen gav dem ett välkommet tillfälle att lära känna varandra och fördjupa samarbetet. Dessutom följde 1881 evenemanget direkt på Internet. Michel Barnier, som är kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster, välkomnade deltagarna och lyfte fram de behöriga myndigheternas betydelse som ”den inre marknadens vaktposter”. Han uppmanade deltagarna att utveckla en ”IMI-reflex” i sitt arbete. Deltagarnas feedback var överväldigande positiv. Särskilt omtyckta var de interaktiva workshopparna, där man kunde diskutera gemensamma problem och lära sig hur man gör i andra länder.

Se konferensvideo på Internet: Deutsch English French

Foton från konferensen

Program PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
IMI och tjänstedirektivet – konferens den 27 januari 2011
Är du IMI-användare eller IMI-samordnare på tjänsteområdet? Har du synpunkter och idéer som vi kan ha nytta av? Vill du lära känna IMI-användare från andra länder? Eller är du ny och vill veta hur IMI fungerar? Kom till konferensen ”IMI och tjänstedirektivet – frigör hela potentialen” i Bryssel den 27 januari 2011. Tillsammans kommer vi att sammanfatta det första året med IMI och tjänstedirektivet. Vi kommer också att diskutera hur vi kan stärka samarbetet mellan myndigheter i alla EU-länder.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Läs mer »
Deutsch English French
Stort gensvar på IMI:s användarenkät
EU-kommissionen vill gärna tacka alla som svarat på vår enkät om IMI och tjänstedirektivet. Sammanlagt deltog 1292 IMI-användare i hela Europa. Tack vare era svar förstår vi bättre er situation och era behov, så att vi kan förbättra systemet. Se enkätresultaten härPDF. Om du deltog i enkäten och har frågor om den kan du kontakta din IMI samordnare.5 000 myndigheter med i IMI
Över 5 000 europeiska myndigheter deltar nu i IMI-systemet. Det var kommunen Lloret de Vistalegre (Llorito) på Mallorca som registrerade sig som nummer 5 000. Välkommen till IMI!

MARKTV gratulerade den nya IMI-medlemmen och berättade om hur IMI fungerar. Se videoklippet EnglishEspañolFrançais

Omkring 870 myndigheter använder IMI för förfrågningar om erkännande av yrkeskvalifikationer (direktiv 2005/36/EG). Över 4 800 myndigheter har redan registrerat sig för att kunna använda modulen för tjänstedirektivet (direktiv 2006/123/EG), som togs i bruk i december 2009. Hela 400 myndigheter och IMI-samordnare har tillgång till båda lagstiftningsområdena i systemet.Version 2.0 av IMI har lagts ut på nätet
EU-kommissionen har släppt version 2.0 av IMI-systemet. Den nya versionen innehåller den varningsmekanism som ska finnas enligt tjänstedirektivet (2006/123/EG).

Varningsmekanismen ska hjälpa medlemsländerna att informera varandra om tjänsteleverantörer som kan komma att orsaka allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön. Sök- och datahanteringsfunktionerna har också förbättrats.Ny IMI-broschyr på samtliga EU-språk
Nu har det kommit ut en ny IMI-broschyr som kortfattat och enkelt förklarar hur IMI fungerar, vilka områden som berörs och hur man registrerar sig. Broschyren riktar sig främst till myndigheter i EES-länderna som ännu inte känner till IMI men som kan ha nytta av det.

Broschyren finns i en elektronisk version PDF och i pappersformat på samtliga officiella EU-språk.

Om du känner till myndigheter som kan tänkas vara intresserade av IMI och vill skicka dem en broschyr i pappersformat, kontakta ditt lands nationella IMI-samordnare.

IMI-broschyr:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« tillbaka
 

Senaste uppdatering: 21-Jun-2012