Ankstesnės naujienos
Naudotojai patenkinti Vidaus rinkos informacine sistema

Per neseniai atliktą visų Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) naudotojų apklausą 86 % respondentų teigė, kad IMI naudotis paprasta. Be to, 71 % tų respondentų, kurie jau išbandė atnaujintą IMI nuomone, ja naudotis lengviau nei ankstesniąja versija.

Naujojoje IMI pakeista išvaizda ir patobulintas funkcionalumas, vaizdas pateikiamas kortelėse, todėl naudotojai vienu metu gali matyti kelis programos skyrius.

Daugiau apie naudotojų apklausąPDFEnglish

Atsakymai į dažniausiai per apklausą jūsų užduotus klausimusPDF
Ir-Regolament tal-IMI ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali

Ir-Regolament tal-IMI lesta l-aħħar pass formali fi triqtu biex isir liġi. Ġie ppubblikat fil- Ġurnal Uffiċjali fl-14 ta’ Novembru 2012PDF u se jidħol fis-seħħ 20 jum wara l-pubblikazzjoni, jiġifieri fl-4 ta' Diċembru 2012.
Europos Parlamentas pritarė IMI reglamentui

2012 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamentas balsavo už naujojo IMI reglamentoPDF priėmimą. Reglamentu nustatomos visos reikalingos asmens duomenų apsaugos garantijos ir sudaromos sąlygos lanksčiai pritaikyti IMI kitoms politikos sritims. Artimiausiomis savaitėmis reglamentą oficialiai priims Taryba.

Per praėjusius metus naudojimasis IMI sistema padidėjo 69 %. Neseniai per IMI informacija buvo pasikeista 10000-tūkstantąjį kartą.
IMI for your policy area?IMI ir bendrosios rinkos valdymo ciklas

Komisija paskelbė 2011 m. IMI metinę ataskaitąPDFEnglish, kurioje pateikiama faktų ir statistinių duomenų apie IMI naudojimą, IT plėtotę, teisinius klausimus ir propagavimo bei mokymo veiklą 2011 m.

Komisija taip pat paskelbė bendrosios rinkos valdymo ataskaitą PDF Deutsch English French. Šioje ataskaitoje pateikiama visuose bendrosios rinkos valdymo ciklo etapuose 2011 m. pasiektų rezultatų bendra apžvalga. Ataskaita parengta naudojantis Vidaus rinkos rezultatų suvestinės, portalo „Jūsų Europa“, tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“, kontaktinių centrų, IMI ir SOLVIT informacija.
Į IMI papildomai įtraukta 99 Italijos institucijų

Italija IMI darbuotojų komandiravimo teisės aktų srityje užregistravo dar 99 institucijų. Šios institucijos – tai Italijos provincijų lygmens darbo inspekcijos (Direzioni Provinciali del Lavoro). 2011 m. rugsėjo 20–21 d. Romoje organizuotame renginyje jų atstovai buvo mokomi naudotis IMI. Renginys organizuotas vykdant dabartinį bandomąjį IMI ir Darbuotojų komandiravimo direktyvos projektą
Naujas IMI registrų katalogas Naujas IMI registrų katalogas

Jei turite prieigą prie sistemos IMI, nuo šiol ja naudodamiesi rasite visų ES šalių įstaigų vedamus registrus. IMI registrų kataloge savo kalba matysite informaciją apie registro turinį, prieigos sąlygas ir registro savininką. Jei registras internetinis, rasite tiesioginę nuorodą. Kataloge jau yra per 1000 įvairių registrų, pavyzdžiui, Austrijos teisininkų registras, Švedijos prekybos ir pramonės registras ir kt.

Jei jūsų įstaiga turi paslaugų teikėjų ar bet kokį kitą registrą, kuris gali būti svarbus bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, įtraukite jį į IMI! Kaip įtraukti ir rasti registrus, paaiškinta mokomojoje programojeFLASHEnglish.
Tvirtas teisinis IMI pagrindas

2011 m. rugpjūčio 29 d. Europos Komisija pasiūlė priimti Reglamentą dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą. Juo turi būti sukurtas visapusiškas teisinis IMI pagrindas, kuriame būtų šie svarbiausi elementai:

  • bendrosios taisyklės, kuriomis būtų užtikrinamas geras IMI funkcionavimas (taip pat ir įvairių IMI sistemos dalyvių funkcijų paaiškinimas);
  • asmens duomenų tvarkymo IMI pagrindas;
  • teisinių nuostatų, kurias IMI padeda įgyvendinti, sąrašas;
  • sričių, kurios ateityje galėtų būti įtrauktos į IMI, sąrašas.

Kad šis pasiūlymas taptų teisės aktu, jį turės patvirtinti Europos Parlamentas ir ES Ministrų Taryba.
Į IMI įtrauktos darbuotojų komandiravimo ir pacientų teisių sritys

Nuo 2011 m. gegužės 16 d. visų ES šalių institucijos, susijusios su komandiruojamų darbuotojų reikalais, gali keistis informacija naudodamosi IMI. Kol kas vyksta bandomasis etapas. 2011 m. kovą Taryba patvirtino išvadasPDFEnglish, kuriose nurodė, kad leidžia pradėti bandomąjį IMI naudojimo Darbuotojų komandiravimo direktyvos PDF(96/71/EK) tikslais etapą.

Be to, Taryba neseniai priėmė Direktyvą dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėsePDF, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų paprasčiau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis būnant kitose valstybėse narėse ir skatinti valstybių narių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros srityje. Joje nustatyta, kad informacija apie sveikatos priežiūros specialistų teisę užsiimti savo profesija turi būti keičiamasi naudojantis IMI. Valstybės narės ir Europos Komisija dar turi parengti technines ir procedūrines praktinio šių nuostatų įgyvendinimo detales.
IMI ir Bendrosios rinkos aktas

Europos Komisija priėmė Bendrosios rinkos aktąPDF English, kuriame apibrėžta dvylika prioritetinių veiksmų, skirtų suteikti bendrajai rinkai naują postūmį. Projektai patys įvairiausi – pradedant darbuotojų mobilumu ir baigiant MVĮ finansavimu bei vartotojų apsauga. Komunikate sakoma, kad tvirtesnės ir platesnės partnerystės yra vienas iš sėkmės garantų, kaip ir aiškesnės vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) naudojimo kaip pagrindinės administracinio bendradarbiavimo priemonės teisinės aplinkybės.
IMI plėtros strategija

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Europos Komisija parengė strategiją, kaip patobulinti bendrosios rinkos valdymą plėtojant sistemą IMI. Komunikate PDF siūloma IMI papildyti naujomis politikos sritimis, funkcijomis ir ieškoti, kaip kartu būtų galima naudoti kitas IT priemones. Kartu su komunikatu paskelbtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumentePDFEnglish išvardytos sritys, kurias vertėtų įtraukti į IMI.

Komisija taip pat paskelbė 2010 m. IMI metinę ataskaitąPDFEnglish, kurioje pateikiama faktų ir statistinių duomenų apie IMI naudojimą, IT plėtotę, teisinius klausimus ir propagavimo bei mokymo veiklą 2010 m.
IMI ir Paslaugų direktyvos konferencija praėjo labai sėkmingai.

Per 300 IMI naudotojų iš visos Europos nacionalinių, regionų ir vietos valdžios institucijų konferencijoje „IMI ir Paslaugų direktyva. Kaip išnaudoti visą potencialą“ susipažino vieni su kitais ir aptarė, kaip toliau plėtoti bendradarbiavimą. Be to, nemažai žiūrovų (1881) stebėjo tiesioginę renginio transliaciją internetu. Įžanginėje kalboje už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier pabrėžė, kad kompetentingoms institucijoms tenka itin svarbus bendrosios rinkos sargybinių vaidmuo. Jis paragino dalyvius kasdieniniame darbe išsiugdyti „IMI refleksą“. Dalyvių atsiliepimai buvo labai teigiami, itin daug pagyrų susilaukė diskusijų seminarai, per kuriuos su kolegomis iš kitų šalių buvo galima aptarti bendrus sunkumus ir pasidalyti patirtimi.

Žiūrėti konferencijos vaizdo įrašą: Deutsch English French

Konferencijos nuotraukos

Programa PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
2011 m. sausio 27 d. konferencija „IMI ir Paslaugų direktyva“.
Esate IMI naudotojas ar paslaugų srities koordinatorius? Norite pasidalyti su mumis savo nuomone ar idėjomis? Norėtumėte susipažinti su kolegomis iš kitų šalių? O gal tik neseniai sužinojote apie IMI ir jums įdomu, kaip ji veikia? Tuomet kviečiame jus į konferenciją „IMI ir Paslaugų direktyva. Kaip išnaudoti visą potencialą“ 2011 m. sausio 27 d. Briuselyje. Kartu apžvelgsime IMI taikymo Paslaugų direktyvos reikmėms metus ir aptarsime, kaip toliau plėtoti visų ES šalių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Plačiau »
Deutsch English French
IMI naudotojų apklausoje dalyvavo daug respondentų
Europos Komisijos IMI komanda dėkoja visiems 1292 IMI naudotojams iš visos Europos, dalyvavusiems apklausoje apie IMI ir Paslaugų direktyvą. Iš jūsų atsakymų susidarėme aiškų vaizdą apie jūsų padėtį ir poreikius. Į juos būtinai atsižvelgsime savo veikloje. Čia rasite apklausos rezultatusPDF. Jei dalyvavote apklausoje ir turite klausimų, susisiekite su savo IMI koordinatoriumi.IMI jau naudojasi daugiau kaip 5000 institucijų
Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) jau naudojasi daugiau kaip 5000 visos Europos institucijų. 5000-oji užsiregistravo Maljorkos salos Ljoret de Vistalegrės (Ljorito) savivaldybė. Sveikiname ją prisijungus prie IMI!

Naują IMI tinklo narę pasveikino ir apie IMI veikimą papasakojo MARKTV (vaizdo siužetą žiūrėkite čia EnglishEspañolFrançais).

Sistema IMI profesinių kvalifikacijų pripažinimo (Direktyva 2005/36/EB) tikslais šiuo metu naudojasi apie 870 institucijų. 2009 m. gruodį pradėjo veikti IMI Paslaugų direktyvos modulis (Direktyva 2006/123/EB), dabar juo jau naudojasi daugiau kaip 4800 institucijų. 400 institucijų ir IMI koordinatorių turi sistemos prieigą prie abiejų teisės aktų sričių.Įdiegta IMI 2.0 versija
Europos Komisija parengė sistemos IMI 2.0 versiją. Naujoje versijoje visapusiškai palaikoma Paslaugų direktyvoje (2006/123/EB) numatyta įspėjimo sistema.

Pagal ją reikalaujama, kad sužinojusios apie paslaugų teikėjus, kurie galėtų rimtai pakenkti žmonių sveikatai ar saugai arba aplinkai valstybės narės apie juos vienos kitas informuotų. IMI 2.0 versijoje taip pat patobulinti institucijų paieškos funkcija ir institucijų duomenų tvarkymas.Naujoji knygelė apie IMI jau išleista visomis kalbomis
Jau galite skaityti naują knygelę apie IMI! Joje tik keli puslapiai, kuriuose paprastai paaiškinama, kaip sistema IMI veikia, kokiose srityse ji naudojama ir kaip joje užsiregistruoti. Knygelė visų pirma skirta Europos ekonominės erdvės kompetentingoms institucijoms, kurios dar nežino apie IMI, bet kurioms ji galėtų būti naudinga.

Galite skaityti popierinę knygelę arba parsisiųsdinti elektroninį jos variantą bet kuria kalba PDF.

Jei žinote kompetentingų institucijų, kurias IMI galėtų sudominti, ir norėtumėte nusiųsti joms popierinę knygelę, kreipkitės į savo šalies nacionalinį IMI koordinatorių.

Knygelė apie IMI:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« grįžti
 

Informacija atnaujinta: 21-Jun-2012