Hírarchívum
A felhasználók elégedettek az IMI rendszerrel

A közelmúltban felmérést végeztünk az IMI összes regisztrált felhasználója körében. A felmérés eredménye azt mutatja, hogy a válaszadók 86%-a szerint könnyű a rendszert használni. Ami pedig az IMI új verzióját ismerő válaszadókat illeti, 71% azoknak az aránya, akik szerint az új verzió több felhasználóbarát jellemzővel rendelkezik, mint a korábbi rendszer.

A külsejében is megújult IMI-ben összetett lapszerkezetet fejlesztettünk ki, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználók az alkalmazáson belül egyszerre több lapot is megnyissanak és megtekintsenek.

További információk a felhasználói felmérésrőlPDFEnglish

A válaszadók által leggyakrabban feltett kérdésekre adott válaszokPDF
Megjelent az IMI-rendelet a Hivatalos Lapban

Megtörtént az utolsó hivatalos lépés ahhoz, hogy az IMI-rendelet jogszabállyá váljon. A rendeletet 2012. november 14-én kihirdették a Hivatalos LapbanPDF A rendelet 20 nappal később, azaz 2012. december 4-én lép hatályba.
Az IMI-rendelet elnyerte az Európai Parlament osztatlan támogatását

2012. szeptember 11-én az Európai Parlament megszavazta az új IMI-rendeletetPDF. A jogszabály minden tekintetben biztosítja a személyes adatok védelmét, és lehetővé teszi, hogy az IMI rendszert rugalmasan bővíteni lehessen újabb szakterületekkel. A Tanács a következő hetekben fogja hivatalosan elfogadni a rendeletet.

A belső piaci információs rendszert a felhasználók tavaly 69%-kal többször vették igénybe, mint 2010-ben. Az IMI nemrégiben bonyolította le a 10 000. regisztrált információcserét.
IMI for your policy area?Az IMI és az egységes piac irányításának folyamata

A Bizottság kiadta az IMI rendszerről készített 2011. évi jelentéstPDFEnglish, amelyben tényeket és számadatokat tesz közzé a rendszer használatáról, az informatikai fejlesztésekről, a vonatkozó jogi kérdésekről, továbbá azokról a 2011-ben elvégzett tevékenységekről, amelyek az IMI népszerűsítését és a rendszerrel kapcsolatos ismeretek átadását szolgálták.

A fentiekkel egyidejűleg a Bizottság jelentést tett közzé az egységes piac irányításáról PDF Deutsch English French is. Az irányítás helyzetéről szóló jelentés átfogó képet mutat az egységes piac irányítási folyamatának valamennyi fázisában 2011-ben elért eredményekről. A jelentés több irányítási eszköz eredményeire támaszkodik. Ezek a következők: a belső piaci eredménytábla, az Európa Önökért kezdeményezés, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, az egyablakos ügyfélfogadó központok, az IMI és a SOLVIT.
99 új olasz hatóság az IMI-ben

Olaszország további 99 hatóságot regisztrált az IMI rendszerben a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos új jogterületen. A regisztrált hatóságok olyan olasz munkaügyi központok, amelyek megyei szinten fejtik ki működésüket az országban (Direzioni Provinciali del Lavoro). A központok képviselői 2011. szeptember 20–21-én kétnapos képzésen vettek részt Rómában, hogy elsajátítsák az IMI használatához szükséges ismereteket. A tanfolyamra a munkavállalók kiküldetésével kapcsolatban létrehozott kísérleti IMI-projekt keretében került sor.
Új nyilvántartásjegyzék az IMI rendszerben Új nyilvántartásjegyzék az IMI rendszerben

Az IMI-felhasználók mostantól kezdve akkor is igénybe vehetik a rendszert, ha az uniós tagállami hatóságok nyilvántartásainak valamelyikéről szeretnének tájékozódni. Az IMI-ben összeállított nyilvántartásjegyzékben az európai felhasználók saját nyelvükön olvashatnak információkat az őket érdeklő nyilvántartások tartalmáról, a hozzáférés feltételeiről, illetve a nyilvántartás-tulajdonosról. A jegyzékből közvetlen link vezet az interneten hozzáférhető nyilvántartások mindegyikéhez. Már jelenleg is több mint 1000 nyilvántartás szerepel a jegyzékben, köztük az osztrák ügyvédi névjegyzék és a svéd kereskedelmi és ipari nyilvántartás.

Ha az Ön hatósága vezet olyan nyilvántartást – például a szolgáltatókkal kapcsolatban –, mely a többi hatósággal folytatott együttműködés szempontjából fontos lehet, kérjük, vegye fel a kérdéses nyilvántartást az IMI-jegyzékbe! Oktatóanyagunk FLASHEnglishsegítségével megtudhatja, hogyan tud a jegyzékhez új nyilvántartásokat hozzáadni, illetve abban nyilvántartásokat keresni.
Szilárd jogi alap az IMI rendszerhez

A Bizottság 2011. augusztus 29-én elfogadta a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendeletjavaslatot. Az uniós intézmény a tervezett jogszabállyal átfogó jogi keretrendszert kíván teremteni az IMI működéséhez. A javaslat az alábbi fő elemeket foglalja magában:

  • az IMI hatékony működését biztosító közös szabályok, ezen belül az IMI rendszerben részt vevő szereplők szerepköreinek egyértelművé tétele;
  • a személyes adatoknak az IMI-ben történő feldolgozásához szükséges adatvédelmi keretrendszer;
  • az IMI által támogatott jogi rendelkezések felsorolása;
  • azoknak a jogterületeknek a felsorolása, amelyekre az IMI használata kiterjedhet majd a jövőben.

A javaslatot, hogy jogszabállyá váljon, az Európai Parlamentnek és a Miniszterek Tanácsának jóvá kell hagynia.
Az IMI a munkavállalók kiküldetésének és a betegek jogainak szolgálatában

A kiküldött munkavállalókkal foglalkozó hatóságok 2011. május 16-a óta kísérleti jelleggel információt tudnak cserélni más uniós tagországokban működő partnerhatóságaikkal a belső piaci információs rendszeren keresztül. 2011. márciusi következtetéseiben PDFEnglish a Tanács zöld utat adott annak a kísérleti projektnek, melynek keretében a felhasználók igénybe vehetik az IMI rendszert a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv PDFcéljaira.

Ezen túlmenően a Tanács a közelmúltban irányelvet PDF fogadott el annak érdekében, hogy elősegítse a polgárok számára a határokon átívelő egészségügyi ellátás igénybevételét, és előmozdítsa a tagállamok egészségügyi ellátórendszerei közötti együttműködést. Az irányelv előírja, hogy az IMI rendszert kell igénybe venni az egészségügyi szakmai tevékenység gyakorlásának jogi kérdéseivel kapcsolatos információcsere céljára. Az Európai Bizottságra és a tagállamokra hárul az a feladat, hogy kidolgozzák az említett rendelkezés megvalósításának műszaki és eljárástechnikai részleteit.
Az IMI és az egységes piacra vonatkozó intézkedéscsomag

Az Európai Bizottság elfogadta az egységes piacra vonatkozó intézkedéscsomagotPDF English, melyben tizenkét kiemelten fontos intézkedést vázol fel annak érdekében, hogy új lendületet adjon az egységes piac kiépítésének. A kezdeményezések a munkavállalói mobilitástól kezdve a kis- és középvállalkozások finanszírozásán át a fogyasztóvédelemig számos területet átfognak. Az intézkedéscsomagot ismertető közlemény a siker zálogát a partnerségi kapcsolatok erősítésében és elmélyítésében határozza meg. Ehhez hozzátartozik a belső piaci információs rendszer használatával kapcsolatos jogbiztonság javítása is abból a célból, hogy az IMI az igazgatási együttműködés elsődleges eszközévé váljon.
Az IMI bővítését célzó stratégia

A tagállamokkal együttműködésben az Európai Bizottság stratégiát dolgozott ki arra vonatkozóan, hogyan lehet az IMI rendszer bővítése révén javítani az egységes piac irányítását. A Bizottság közleményt PDF adott ki, melyben javaslatot tesz a belső piaci információs rendszer új szakpolitikai területekkel történő bővítésére és az IMI-funkciók továbbfejlesztésére. A dokumentum szerint azt is fontos feltérképezni, milyen szinergia nyerhető a rendszer és más informatikai eszközök együttes használatának eredményeként. A közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum PDFEnglish felsorolja azokat a területeket, ahol kamatoztatni lehetne az IMI alkalmazásában rejlő lehetőségeket.

A fentiekkel egyidejűleg a Bizottság kiadta az IMI rendszerről készített 2010. évi jelentéstPDFEnglishis, melyben tényeket és számadatokat ad közzé a rendszer használatáról, az informatikai fejlesztésekről, a vonatkozó jogi kérdésekről, továbbá azokról a 2010-ben elvégzett tevékenységekről, melyek az IMI népszerűsítését és a rendszerrel kapcsolatos ismeretek átadását szolgálták.
Nagy sikere volt az IMI-ről és a szolgáltatási irányelvről megrendezett konferenciának

Több mint 300 IMI-felhasználó vett részt a különböző európai országok nemzeti, regionális és helyi hatóságainak képviseletében „Az IMI és a szolgáltatási irányelv – A rendszer teljes fordulatszámra kapcsol” című konferencián, hogy megismerkedjenek egymással, és áttekintsék, hogyan lehetne elmélyíteni a hatóságaik közötti együttműködést. Élő internetes közvetítés révén további 1881 érdeklődő kísérte figyelemmel a konferenciát. Üdvözlőbeszédében Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos hangsúlyozta, mennyire fontos szerepet töltenek be az illetékes hatóságok azáltal, hogy őrködnek a belső piac megfelelő működése felett. A biztos arra bátorította a résztvevőket, hogy mindennapi feladataik elvégzésekor fejlesszenek ki egyfajta „IMI-reflexet”. A résztvevők visszajelzéseinek túlnyomó többsége pozitív volt, különösen az interaktív műhelytalálkozókkal kapcsolatban, melyek során megvitathatták más országokban működő partnerhatóságaik felhasználóival, milyen közös nehézségekkel szembesülnek, és mely módszerek bizonyultak eredményesnek munkájuk során.

Tekintse meg Ön is a konferencia internetes közvetítését felvételről: Deutsch English French

Fényképek a konferenciáról

Program PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
Az IMI és a szolgáltatási irányelv – konferencia 2011. január 27-én
Ön IMI-felhasználó vagy –koordinátor, aki a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogterületen veszi igénybe a belső piaci információs rendszert? Észrevételei, illetve javaslatai vannak számunkra? Szeretné megismerni a más tagállamokban dolgozó IMI-felhasználókat és –koordinátorokat? Esetleg új felhasználó, és arra kíváncsi, hogyan működik a rendszer? Ebben az esetben Önt is szeretettel várjuk „Az IMI és a szolgáltatási irányelv – A rendszer teljes fordulatszámra kapcsol” című konferenciára, melyet Brüsszelben rendezünk meg 2011. január 27-én. A konferencián közösen áttekintjük, hogyan működött a szolgáltatási jogterülettel kibővített IMI rendszer a modul bevezetését követő egy évben, és megvitatjuk, mi módon lehet a jövőben még szorosabbra fűzni az együttműködést az uniós tagállamok hatóságai között.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Bővebben »
Deutsch English French
Sokan részt vettek az IMI-felhasználók részére indított felmérésben
Az Európai Bizottság IMI-csapata nevében ezúton szeretnénk megköszönni mindannak az 1292 felhasználónak a közreműködését, aki részt vett a belső piaci információs rendszerről és a szolgáltatási irányelvről szóló európai felmérésben. A beérkezett válaszoknak köszönhetően képet kaptunk az Önök helyzetéről és szükségleteiről. Ezeket az információkat természetesen figyelembe fogjuk venni munkánk során. A linkre kattintva megtekinthető a felmérés eredményePDF. Ha Ön részt vett felmérésünkben, és kérdése van azzal kapcsolatban, kérjük, forduljon tájékoztatásért nemzeti IMI-koordinátorához.Több mint 5000 regisztrált hatóság az IMI rendszerben
Ma már több mint 5000 hatóság fér hozzá Európa-szerte a belső piaci információs rendszerhez. Közülük Lloret de Vistalegre (Llorito) önkormányzata regisztrálta magát ötezredikként. A hatóság a Spanyolországhoz tartozó Mallorca szigetén működik. Üdvözöljük az önkormányzat felhasználóit az IMI rendszerben!

A MARKTV felkereste az IMI-hálózat új tagját, hogy gratuláljon a hatóságnak, továbbá hogy helyszíni beszámolót készítsen arról, hogyan működik a belső piaci információs rendszer. Tekintse meg Ön is a MARKTV kisfilmjét! EnglishEspañolFrançais

Jelenleg hozzávetőleg 870 hatóság veszi igénybe az IMI-t a szakmai képesítések elismerésével (azaz a 2005/36/EK irányelvvel) kapcsolatban, a „szolgáltatási irányelv” (a 2006/123/EK irányelv) jogterületen regisztrált hatóságok száma pedig meghaladja a 4800-at. Az utóbbi jogterület 2009 decemberében nyílt meg az IMI-felhasználók előtt. 400 hatóság és IMI-koordinátor mindkét jogterülethez hozzáfér.Elérhető online az IMI 2.0-s verziója
Az Európai Bizottság kiadta az IMI rendszer 2.0-s verzióját. Az új verzió teljes mértékben támogatja a szolgáltatási irányelv (2006/123/EK) által bevezetett „riasztási mechanizmust”.

A riasztási mechanizmus előírja a tagállamok számára, hogy tájékoztassák egymást, ha tudomásukra jut, hogy valamely szolgáltatási tevékenység következtében komolyan károsodhat, illetve sérülhet az emberek egészsége/biztonsága, illetve a környezet épsége. Az IMI 2.0-s verziója ezenkívül továbbfejlesztette a hatóságok keresését biztosító funkciót és a hatóságok adatainak kezelését.Megjelent az IMI rendszert bemutató tájékoztató füzet
Megjelent az IMI rendszert bemutató új tájékoztató füzet, melyet az érdeklődők az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén olvashatnak. A mindössze néhány oldalból álló ismertető közérthető áttekintést ad a belső piaci információs rendszer működéséről és alkalmazási területeiről, valamint a regisztrációról. A kiadvány elsősorban azoknak az Európai Gazdasági Térségben működő illetékes hatóságoknak szól, amelyek még nem tudnak az IMI-ről, de elképzelhető, hogy a jövőben használniuk kell majd a rendszert.

Az ismertető nyomtatott és elektronikus változatban egyaránt elérhető az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén. Az elektronikus változat itt PDF tölthető le.

Ha Ön ismer olyan illetékes hatóságokat, amelyek számára az IMI hasznos lehet, és el szeretné nekik küldeni a nyomtatott kiadványt, kérjük, forduljon a helyi nemzeti IMI-koordinátorhoz.

IMI rendszert füzet:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« vissza
 

Utolsó frissítés: 21-Jun-2012