Archiv novinek
Průzkum spokojenosti uživatelů IMI

V posledním průzkumu realizovaném mezi uživateli IMI odpovědělo 86 % dotázaných, že se podle jejich názoru se systémem dobře pracuje. Kromě toho 71 % respondentů, kteří již vyzkoušeli novinky v systému, uvedlo, že se díky nim práce se systémem ještě usnadnila.

IMI dostalo nedávno nový design. Zčásti se ovládá pomocí karet, které uživatelům umožňují zobrazovat různé části rozhraní najednou.

Další informace z průzkumuPDFEnglish

Odpovědi na nejčastější dotazy kladené v průzkumuPDF
Nařízení o systému IMI bylo zveřejněno v Úředním věstníku

Nařízení o systému IMI učinilo poslední formální krok na cestě k tomu, aby se stalo právem. Dne Dne 14. listopadu 2012 bylo zveřejněno v Úředním věstníku PDF a 20 dní po zveřejnění vstoupí v platnost (tzn. 4. prosince 2012).
Evropský parlament schválil nařízení o IMI

Dne 11. září 2012 poslanci Evropského parlamentu schválili nové nařízení o IMIPDF. Nařízení zaručuje ochranu osobních údajů a umožňuje flexibilně rozšiřovat využití systému na další politické oblasti. Formálně bude přijato Radou v průběhu následujících týdnů.

Během loňska se zvýšila míra využití systému o 69 %. Jeho prostřednictvím si uživatelé vyměnili již přes 10 000 žádostí o informace.
IMI for your policy area?IMI a cyklus řízení jednotného trhu

Komise zveřejnila výroční zprávu za rok 2011, v níž informuje PDFEnglish o míře využití IMI, o vývoji elektronického rozhraní, právních otázkách a propagačních aktivitách a školeních realizovaných v roce 2011.

Současně publikovala zprávu o řízení jednotného trhu PDF Deutsch English French. V této zprávě prezentuje komplexní přehled výsledků dosažených v roce 2011 na všech úrovních cyklu řízení jednotného trhu. Jedná se o výsledky nástrojů Internal Market Scoreboard (žebříček výsledků pro vnitřní trh), Your Europe (Vaše Evropa), Vaše Evropa – Poradenství a výsledky jednotných kontaktních míst, systému IMI a služby SOLVIT.
IV IMI bylo nově registrováno 99 příslušných orgánů z Itálie

Itálie přidala do databáze IMI dalších 99 příslušných orgánů pro legislativní oblast vysílání pracovníků. Jedná se o úřady práce (Direzioni Provinciali del Lavoro), které jsou pro tuto oblast kompetentní na úrovni italských provincií. Pracovníci uvedených orgánů byli pro práci se systémem IMI proškoleni během dvoudenní akce konané v Římě ve dnech 20. a 21. září v rámci probíhajícího pilotního programu zaměřeného právě na využití systému pro oblast vysílání pracovníků.
Nový seznam rejstříků Nový seznam rejstříků

Pokud používáte IMI, máte nyní přístup i k seznamu rejstříků, které využívají příslušné orgány v členských státech EU. V seznam najdete informace o obsahu rejstříku, o podmínkách přístupu do něj a o jeho vlastníkovi – to vše ve vašem jazyce. Pokud je rejstřík dostupný v elektronické podobě na internetu, je uveden odkaz. Seznam obsahuje již přes 1000 položek – například rakouský rejstřík právnických profesí nebo švédský obchodní a průmyslový rejstřík. .

Pokud má váš orgán vlastní rejstřík s informacemi o poskytovatelích služeb nebo jakýkoli jiný rejstřík relevantní pro spolupráci s ostatními orgány, nezapomeňte jej do seznamu v IMI přidat. Jak se rejstříky přidávají a jak se v seznamu vyhledává, se dozvíte v návoduFLASHEnglish.
IMI dostává pevný právní základ

Dne 29. srpna přijala Evropská komise návrh nařízení o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Představuje komplexní právní rámec pro fungování IMI a obsahuje tyto klíčové prvky:

  • společná pravidla k zajištění hladkého provozu IMI, včetně ujasnění rolí různých subjektů zapojených do IMI
  • rámec pro zpracování osobních údajů v systému IMI
  • seznam právních ustanovení, které se pomocí IMI uplatňují
  • přehled oblastí, ve kterých se systém IMI bude pravděpodobně uplatňovat v budoucnu

Návrh právního předpisu byl nyní postoupen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.
IMI – Vysílání pracovníků a práva pacientů

Od 16. května si mohou orgány, které se zabývají vysíláním pracovníků, vyměňovat příslušné informace prostřednictvím systému IMI. Jde o pilotní projekt, kterým se na základě dokumentu PDFEnglish Rady začíná využívat IMI pro účely směrnice o vysílání pracovníků PDF(96/71/ES).

Kromě toho Rada nedávno přijala směrnici o přeshraniční zdravotní péčiPDF, jež má usnadnit přístup k přeshraniční péči a podpořit spolupráci členských států v této oblasti. Směrnice stanoví, že k výměně informací o oprávnění zdravotnických pracovníků poskytovat péči bude využit právě systém IMI. Členské státy musí nyní spolu s Komisí doladit technické a procedurální aspekty.
IMI a akt o jednotném trhu

Evropská komise přijala akt o jednotném trhuPDF English, který stanoví dvanáct prioritních opatření, která dají jednotnému trhu EU nový impulz. Opatření se týkají např. mobility pracovních sil, financování malých a středních podniků nebo ochrany spotřebitele. Sdělení zdůrazňuje, že má-li být projekt úspěšný, je naprosto nezbytné posilovat a prohlubovat partnerství, s čímž souvisí i posílení právní jistoty ohledně využívání systému IMI jako preferovaného nástroje správní spolupráce.
Strategie rozšiřování systému IMI

Ve spolupráci s členskými státy Evropská komise vypracovala strategii zkvalitňování správy jednotného trhu prostřednictvím rozšíření systému IMI. V souvisejícím sdělení PDF navrhuje, aby byly do IMI zahrnuty další politické oblasti, rozvíjeny funkce systému a podporována součinnost s dalšími nástroji informačních technologií. Průvodní pracovní dokument útvarů KomisePDFEnglish obsahuje seznam oblastí, které přicházejí v úvahu.

Komise současně zveřejnila výroční zprávu za rok 2010PDFEnglishs údaji o míře využití IMI, o vývoji elektronického rozhraní, právních otázkách a propagačních aktivitách a školeních realizovaných v roce 2010.
Konference o systému IMI a směrnici o službách zaznamenala obrovský úspěch

Na konferenci s názvem „Optimální využívání systému IMI pro oblast služeb“ se z celostátních, regionálních i místních úřadů celé Evropy sjelo více než 300 uživatelů systému IMI, kteří tam navázali kontakty a jednali o dalším prohloubení vzájemné spolupráce. Dalších 1881 uživatelů konferenci sledovalo prostřednictvím přímého internetového vysílání. V uvítacím projevu komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier vyzdvihl význam orgánů příslušných pro tuto oblast, které označil za „strážce jednotného trhu“. Doporučil, aby se používání systému IMI stalo pro úředníky z příslušných orgánů naprostou samozřejmostí – aby si, podle jeho slov, „vyvinuli IMI reflex“. Mezi účastníky měla konference veskrze pozitivní ohlas; oceňovány byly především interaktivní workshopy, na kterých měli účastníci možnost prokonzultovat s kolegy z ostatních zemí osvědčené postupy a problémy, s nimiž se při používání IMI setkávají.

Podívejte se na záznam z internetového přenosu konference: Deutsch English French

Fotografie z konference

Program PDF

Summary report of the Conference PDFEnglish
27. ledna 2011: Konference – IMI a směrnice o službách
Používáte systém IMI pro oblast služeb nebo v této oblasti vykonáváte funkci koordinátora? Chcete se podělit o zkušenosti a návrhy, jak systém zdokonalit? Setkali byste se rádi s kolegy z ostatních zemí? Nebo jste IMI právě začali používat a potřebujete poradit? Přijměte pozvání na konferenci „Optimální využívání systému IMI pro oblast služeb“, která se koná 27. ledna 2011 v Bruselu. Společně zrekapitulujeme vývoj systému v oblasti služeb za poslední rok a projednáme, jak dále posílit spolupráci mezi orgány členských států.

Follow the conference live online! Select a language version: Deutsch English French

You can also contribute to the conference by sending in your comments or questions via Twitter or email. Find out how to do this here:Deutsch English French


Další informace »
Deutsch English French
Velká odezva na průzkum spokojenosti uživatelů IMI
Evropská komise, a zejména tým IMI, by chtěly vyjádřit poděkování všem 1292 uživatelům systému IMI z celé Evropy, kteří se zúčastnili průzkumu týkajícího se systému IMI a směrnice o službách. Vaše odpovědi nám umožnily si udělat dobrou představu o tom, co potřebujete a s jakými problémy se setkáváte, a my je rozhodně při další práci na systému využijeme. Výsledky průzkumuPDF si můžete prohlédnout zde. Pokud jste se průzkumu zúčastnili a máte k němu nějaké dotazy, obraťte se prosím na svého koordinátora IMI.Do IMI má již přístup přes 5000 orgánů
Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) má přístup již více než 5 000 orgánů z různých členských států. Orgánem, jehož registrace v IMI pomyslnou hranici 5 000 překonala, byl úřad správního obvodu Lloret de Vistalegre (Llorito) na španělském ostrově Mallorca. Vítejte!

Novému členu sítě IMI přišla poblahopřát MARKTV a připojila reportáž, jak systém funguje. Přehrát video EnglishEspañolFrançais

Asi 870 orgánů nyní IMI využívá v souvislosti s uznáváním odborných kvalifikací (podle směrnice 2005/36/ES). Přes 4 800 orgánů v IMI používá modul vytvořený podle ustanovení směrnice o službách (směrnice 2006/123/ES), který byl plně zprovozněn v prosinci 2009. 400 orgánů a koordinátorů IMI má v systému přístup do obou jmenovaných legislativních oblastí.IMI verze 2.0 je online
Evropská komise spustila verzi 2.0 systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Nová verze systému podporuje výstražný mechanizmus, jak stanoví směrnice o službách 2006/123/ES.

V souvislosti se zavedením výstražného mechanizmu se od členských států požaduje, aby se vzájemně informovaly o těch poskytovatelích služeb, kteří by mohli způsobit závažné poškození zdraví nebo ohrožení bezpečnosti osob nebo životního prostředí. Nová verze systému IMI přináší také zdokonalení ve vyhledávání orgánů a ve správě údajů o orgánech.Nová brožura o informačním systému IMI – ve všech jazycích
Nová brožura o IMI je konečně k dispozici! V brožuře je na několika stránkách jasně vysvětleno, jak IMI funguje, ve kterých oblastech se používá a jak se registrovat, chcete-li systém začít používat. Je určena především příslušným orgánům v Evropském hospodářském prostoru, které IMI zatím nevyužily, ale které práce s ním v budoucnu čeká.

Kromě tištěných exemplářů jsou všechny jazykové verze brožury k dispozici v elektronické podobě. Stáhnout si je můžete zde PDF.

Pokud víte o pracovnících nějakého orgánu, pro něž by brožura mohla být užitečná, a chtěli byste jim výtisk brožury zaslat, kontaktujte národního koordinátora IMI ve vaší zemi.

Brožura o informačním systému IMI:

PDFБългарскиČeštinaDanskDeutschEesti keelΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisItalianoLatviešu valoda
Lietuvių kalbaMagyarMaltiNederlandsPolskiPortuguêsRomânăSlovenčinaSlovenščinaSuomiSvenska« zpět
 

Poslední aktualizace: 21-Jun-2012