Навигационна пътека

IMI ПОМАГА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ОРЗД

От 25 май 2018 г. Информационната система за вътрешния пазар (IMI) е компютърната платформа, която гарантира правилното прилагане на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД).

Съгласно ОРЗД надзорните органи на държавите членки могат да си сътрудничат тясно, за да гарантират последователна защита на правата на гражданите за защита на техните данни в целия Европейски съюз.

Днес повече от всякога взаимната помощ и координираното вземане на решения при трансгранични случаи, свързани със защита на данните, е от първостепенно значение.

Освен това Европейският комитет по защита на данните ще издава становища и ще взема обвързващи решения по отношение на националните органи по защита на данните, за да служи като арбитър при трансгранични случаи.

Това интензивно административно сътрудничество в цяла Европа вече ще преминава през IMI.

Защитата на данните винаги е била една от основните грижи на IMI. Всъщност принципът за „защита на личния живот още при проектирането“ се прилага в IMI още от въвеждането на системата през 2008 г.

Тази година, освен че отбелязваме 10-тата годишнина на IMI, празнуваме също успешното начало на модулите за защита на данните в IMI.

IMI ще позволи на надзорните органи:

  • да определят кой е водещият надзорен орган при даден трансграничен случай;
  • да си сътрудничат за решаване на трансгранични случаи;
  • да искат и да предоставят съдействие на надзорни органи от други държави от ЕС;
  • да организират съвместни операции с участието на няколко надзорни органа от държави членки;
  • да се консултират с Европейския комитет по защита на данните, за да получат становище или решение със задължителен характер
  • ... и много други!

IMI и ОРЗД — факти и цифри

  • ОРЗД е 13-тата законодателна област, поддържана от IMI.
  • За да отвърне на нуждите на органите за защита на данните, екипът на IMI създаде 14 модула на IMI, 19 формуляра и над 10 000 нови полета с данни.
  • На 25 май бе открит първият случай в IMI, а малко след това надзорните органи започнаха да си сътрудничат чрез системата.
  • В момента се разследват над 60 трансгранични случая.

 

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.