Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne w systemie IMI

Zamówienia publiczne w systemie IMI

Urzędy będą mogły:

  • rozwiać swoje wątpliwości co do autentyczności dokumentu lub świadectwa przedstawionego przez oferenta
  • sprawdzić, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi określone w specyfikacjach technicznych (normy krajowe, etykiety, oceny zgodności itp.) lub jest w stanie wykonać zamówienie
  • sprawdzić, czy nie ma podstaw do wykluczenia z przetargu wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy (na przykład ponieważ był skazany za nadużycia finansowe)
  • potwierdzić informacje zawarte w otrzymanym europejskim znormalizowanym oświadczeniu własnym oferenta.

Więcej informacji można znaleźć w naszej ulotce pdf(343 kB) Wybierz wersję językową tego linka oraz zestawie pytań dotyczących zamówień publicznychpdf(294 kB) Wybierz wersję językową tego linka .

Dostęp do IMI

Do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) mają dostęp tylko zarejestrowani użytkownicy.

System testowy

Nowi użytkownicy, którzy chcą najpierw oswoić się z IMI, mogą skorzystać z naszego systemu testowego.

W tym celu należy najpierw się zarejestrować.

Nie jesteś zarejestrowany?

Twoją rejestrację musi zatwierdzić krajowy koordynator systemu IMI. O rejestrację w systemie IMI mogą zwrócić się wyłącznie właściwe organy.