Cesta

Úspěšné rozšíření IMI

Od 15. listopadu 2013 IMI umožňuje administrativní spolupráci podle směrnice o elektronickém obchodupdf.

Orgány mohou nyní pomocí IMI odesílat orgánům z jiných členských státu žádosti o přijetí opatření proti konkrétnímu poskytovateli služeb (information society service provider, ISSP). Jiný pracovní postup jim umožňuje odesílat oznámení o opatřeních, jež hodlají sami proti poskytovatelům služeb (ISSP) podniknout.

Vstup do systému IMI

Do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu mají přístup pouze registrovaní uživatelé.

Školicí část systému IMI

Pokud s IMI začínáte a chcete si ho nejdříve vyzkoušet, můžete k tomu využít školicí část systému.

Nejprve se však musíte registrovat.

Ještě jste se nezaregistrovali?

Vaši žádost o registraci musí nejprve schválit národní koordinátor IMI. O registraci v IMI mohou požádat pouze příslušné orgány.