Decrease text Increase text
Andvändbara länkar

IMI finansieras inom ramen för ISA-programmet. Läs mer om programmet här:

Om du vill veta mer om EU:s lagstiftning och om hur det är att leva, arbeta, flytta och driva företag i EU, gå till någon av följande sidor på Europa-webbplatsen:

  • Ditt Europa (om dina och din familjs rättigheter som EU-medborgare och näringsidkare)
  • Europe direct (all slags information om EU)
  • Eures (hur man söker jobb i EU)
  • Ploteus (om utbildningsmöjligheter i EU)
  • Europeiska ungdomsportalen (för dig som vill arbeta, studera, sommarjobba eller göra en insats som volontär)
  • SIMAP & TED (om offentlig upphandling)

Juridisk rådgivning kan du få på följande webbplatser:

Om du har problem som har att göra med den inre marknaden, kontakta:


Senaste uppdatering: 12-Nov-2010