Decrease text Increase text
Links Utli

Jekk teħtieġ informazzjoni dwar il-programm ISA li jiffinanzja l-IMI, jekk jogħġbok iċċekkja:

Jekk ghandek bzonn xi taghrif dwar il-ligi ta’ l-UE jew dwar il-hajja, ix-xoghol, il-moviment minn pajjiz ghal iehor jew kif isir in-negozju fi hdan l-UE, jekk joghgbok aghti titwila lil dawn il-pagni li gejjin li jinsabu fil-websajt EUROPA:

  • L-Ewropa Tieghek (dwar id-drittijiet legali tieghek bhala cittadin ta’ l-UE jew qarib ta’ cittadin ta’ l-UE inkella bhala negozjant)
  • Europe direct (ghal kwalunkwe informazzjoni dwar l-UE)
  • Eures (dwar kif issib impjieg fl-UE)
  • Ploteus (dwar l-istudju fl-UE)
  • Il-Portal taz-Zghazagh Ewropej (dwar ix-xoghol, l-istudju, ix-xoghol waqt il-vaganzi tas-sajf, ix-xoghol volontarju)
  • SIMAP & TED (dwar l-akkwist pubbliku)

Jekk tehtieg parir legali individwali, jekk joghgbok irrikorri ghand:

Għal assistenza dwar problemi relatati mas-suq intern, jekk jogħġbok żur:

  • SOLVIT (għal problemi ma' l-ammistrazzjonijiet pubbliċi)
  • FIN-NET (ghal problemi ma’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji ohrajn)
  • L-Ombudsman Ewropew (f’kaz ta’ lmenti dwar l-istituzzjonijiet ta’ l-UE)


L-aħħar aġġornament: 12-Nov-2010