Decrease text Increase text
Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa ISA-ohjelmasta, josta IMI-järjestelmää rahoitetaan:

Tietoa EU:n lainsäädännöstä tai asumisesta, työskentelystä, liikkumisesta tai yrittäjyydestä EU:ssa on seuraavilla Europa-palvelimen sivuilla:

  • Sinun Eurooppasi (tietoa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista sekä yritysten oikeuksista)
  • Europe direct (kaikenlaista EU:hun liittyvää tietoa)
  • Eures (tietoa työpaikoista EU:ssa)
  • Ploteus (tietoa opiskelumahdollisuuksista EU:ssa)
  • Euroopan nuorisoportaali (tietoa työskentelystä, opiskelusta, kesätyöpaikoista ja vapaaehtoistyöstä)
  • SIMAP & TED (tietoa julkisista hankinnoista)

Tietoa henkilökohtaisesta oikeudellisesta neuvonnasta:

Tietoa palveluista, jotka käsittelevät SOLVITIN toiminnan ulkopuolelle jääviä ongelmia:

  • SOLVIT (apua viranomaisten kanssa asioidessa ilmeneviin ongelmiin)
  • FIN-NET (ongelmat pankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa)
  • Euroopan oikeusasiamies (EU:n toimielinten toimintaa koskevat kantelut)


Viimeisin päivitys: 12-Nov-2010