Decrease text Increase text
Полезни връзки

Ако се нуждаете от информация за програмата ISA, която финансира IMI, моля вижте:

Ако се нуждаете от информация относно законодателството на ЕС или относно процедурите за установяване, работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на ЕС, моля посетете следните интернет страници на уебсайт Europa:

  • Вашата Европа (информация за законовите ви правата в качеството ви на гражданин на ЕС, член на семейството на европейски гражданин или предприятие)
  • Europe direct (всякаква информация за ЕС)
  • Eures (как да намерим работа в ЕС)
  • Ploteus (обучение в ЕС)
  • Европейски портал за младежта (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност)
  • SIMAP & TED (обществени поръчки)

Ако се нуждаете от правен съвет по личен въпрос, моля обърнете се към:

За помощ при проблеми, свързани с вътрешния пазар, моля посетете:

  • СОЛВИТ (за проблеми с публичните администрации)
  • FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови институции)
  • Европейски омбудсман (при оплаквания, касаещи европейските институции)


Последна актуализация: 12-Nov-2010