Sökväg

Bakgrund

Administrativt samarbete: rättsliga grunder

Det administrativa IMI-samarbetet omfattar olika områden med följande rättsliga grunder:

Område för administrativt samarbeteRättslig grund

TjänsterSD

Direktiv 2006/123/EG

Beslut 2009/739/EG

YrkeskvalifikationerPQ

Direktiv 2005/36/EG ändrat genom

Direktiv 2013/55/EU

PatienträttigheterPR

Direktiv 2011/24/EU

SolvitSolvit

Rekommendation 2013/461/EU

Transport över gränserna av kontanter i euroCIT

Förordning (EU) nr 1214/2011

Utstationering av arbetstagarePW

Direktiv 96/71/EG
Direktiv 2014/67/EU

E-handel
(pilotprojekt)eC

Direktiv 2000/31/EG

Lokförarbevis
(pilotprojekt)ERA

Genomförandebeslut 2014/89/EU

Offentlig upphandling
(pilotprojekt)

PP

Direktiv 2014/24/EU

och 2014/25/EU

Återlämnande av kulturföremål

Kulturföremål

Direktiv 2014/60/EU
Framtida områden för administrativt samarbete Rättslig grund

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Övrig information