Navigacijska pot

Knjižnica

Upravno sodelovanje: pravna podlaga

Upravno sodelovanje po sistemu IMI na posameznih področjih temelji na naslednjih pravnih aktih:

 

Področje upravnega sodelovanjaPravna podlaga

StoritveStoritve

Direktiva 2006/123/ES

Odločba 2009/739/ES

Poklicne kvalifikacijePoklicne kvalifikacije

Direktiva 2005/36/ES, ki jo je spremenila

Direktiva 2013/55/EU

Pravice pacientovPravice pacientov

Direktiva 2011/24/EU

SOLVITSOLVIT

Priporočilo 2013/461/EU

Čezmejni prevoz evrske gotovineČezmejni prevoz evrske gotovine

Uredba (EU) št. 1214/2011

Napotitev delavcevNapotitev delavcev

Direktiva 96/71/ES

E-poslovanje
(pilotni projekt)Spletni nakupi

Direktiva 2000/31/ES

Dovoljenja za strojevodje
(pilotni projekt)Evropska železniška agencija

Izvedbeni sklep 2014/89/EU

Javna naročila
(pilotni projekt)

Javna naročila

Direktivi: 2014/24/EU

in 2014/25/EU

Vračanje predmetov kulturne dediščine

Kulturna dediščina

Direktiva 2014/60/EU

 

Prihodnja področja upravnega sodelovanjaPravna podlaga

Izvrševanje pravil o napotitvi delavcev

(junij 2016)

Direktiva 2014/67/EU

 

Dodatne informacije