Navigačný riadok

Knižnica

Administratívna spolupráca – Právny základ

Administratívna spolupráca na báze systému IMI sa týka mnohých oblastí s týmito právnymi základmi:

Oblasť administratívnej spoluprácePrávny základ

SlužbySlužby

smernica 2006/123/ES

rozhodnutie 2009/739/ES

Odborné kvalifikácieOdborné kvalifikácie

smernica 2005/36/ES zmenená

smernicou 2013/55/EÚ

Práva pacientovPráva pacientov

smernica 2011/24/EÚ

SOLVITSOLVIT

odporúčanie 2013/461/EÚ

Cezhraničná preprava eurovej hotovostiCezhraničná preprava eurovej hotovosti

nariadenie (EÚ) č. 1214/2011

Vysielanie pracovníkovVysielanie pracovníkov

smernica 96/71/ES
smernica 2014/67/EÚ

Elektronický obchod
(pilotný projekt)Elektronický obchod

smernica 2000/31/ES

Preukazy rušňovodičov
(pilotný projekt)ERA

vykonávacie rozhodnutie 2014/89/EÚ

Verejné obstarávanie
(pilotný projekt)

Pilotný projekt

smernice 2014/24/EÚ

a 2014/25/EÚ

Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty

Kultúrna hodnota

smernica 2014/60/EÚ
Budúce oblasti administratívnej spoluprácePrávny základ

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Súbory otázok, formuláre a zoznamy použité v IMI