Cale de navigare

Bibliotecă

Cooperare administrativă: Temeiuri juridice

Cooperarea administrativă în cadrul IMI se încadrează în domeniile ale căror baze legale sunt enumerate aici:

 

Domeniul cooperării administrativeTemeiuri juridice

ServiciiDS

Directiva 2006/123/CE

Decizia 2009/739/CE

Calificări profesionaleCP

Directiva 2005/36/CE, modificată prin

Directiva 2013/55/CE

Drepturile paciențilorDP

Directiva 2011/24/UE

SOLVITSOLVIT

Recomandarea 2013/461/UE

Transportul transfrontalier de numerar în eurotransport valori

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011

Detașarea lucrătorilorDL

Directiva 96/71/CE

Comerț electronic
(proiect-pilot)e-comerț

Directiva 2000/31/CE

Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă
(proiect-pilot)AEF

Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE

 

Viitoare domenii de cooperare administrativăTemeiuri juridice

Achiziții publice
(proiect-pilot)

până în aprilie 2015AP

Directivele 2014/24/UE

și 2014/25/UE

Restituirea bunurilor culturale

până în decembrie 2015

cultural

Directiva 2014/60/UE

Asigurarea respectării aplicării normelor privind detașarea lucrătorilor

până în iunie 2016

Directiva 2014/67/UE