Cale de navigare

Bibliotecă

Cooperare administrativă: domenii și temeiuri juridice

Cooperarea administrativă în IMI se încadrează în domeniile enumerate mai jos alături de temeiurile lor juridice:

AnulDomeniul de cooperare administrativăTipuri de schimb de informațiiTemei juridic

2008

Calificări profesionalePQ

Cereri de informații
Pentru a verifica validitatea calificărilor pentru profesioniștii care doresc să profeseze în țara dumneavoastră

Mecanismul de alertă
Pentru a marca restricții și interdicții, în conformitate cu articolul 56

Notificări
Pentru a notifica noi diplome pentru arhitecți și profesioniștii din domeniul sănătății

Directiva 2005/36/CE, modificată prin

Directiva 2013/55/UE

2009

ServiciiSD

Cereri de informații
Pentru a verifica informațiile despre o companie străină sau o persoană care dorește să presteze servicii în țara dumneavoastră

Mecanismul de alertă 
Pentru a semnala o activitate a unui furnizor de servicii care ar putea avea consecințe asupra sănătății, siguranței sau mediului

Notificări
Pentru a informa Comisia și statele membre pe marginea schimbărilor intervenite în legislația privind furnizarea de servicii

Directiva 2006/123/CE

Decizia 2009/739/CE

2011

Detașarea lucrătorilorPW

Cereri de informații
Pentru a solicita informații despre condițiile de încadrare în muncă ale lucrătorilor detașați în țara dumneavoastră

Notificări
Pentru a comunica fapte care indică posibile nereguli

Cereri de informații uniforme
Pentru a-i cere unui alt stat membru să notifice o decizie prin care i se impune o sancțiune și/sau amendă unui prestator de servicii
Pentru a-i cere unui alt stat membru să recupereze o sancțiune administrativă și/sau o amendă de la un prestator de servicii

Directiva 96/71/CE
Directiva 2014/67/UE

2012

Transportul transfrontalier de numerar în euro
CIT

Registru 
Pentru a verifica detaliile autorizațiilor de transport de numerar în afara granițelor

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011

2013

Drepturile paciențilorPR

Cereri de informații 
Pentru a verifica dreptul unui profesionist de a-și exercita profesia

Directiva 2011/24/UE

2013

SOLVITSOLVIT

Soluționarea cazurilor
Pentru a trata plângerile înaintate de cetățeni și întreprinderi cu privire la aplicarea de către autoritățile naționale a legislației referitoare la piața unică

Recomandarea 2013/461/UE

2013

Comerțul electronic
(proiect-pilot)EC

Cerere de măsuri
Pentru a-i cere unei alte țări să ia măsuri specifice împotriva unui furnizor de servicii on-line atunci când, de exemplu, nu sunt respectate cerințele de informații generale pe site-urile lor.

Notificări 
Pentru a notifica măsurile pe care intenționați să le luați împotriva furnizorilor de servicii on-line cu sediul în altă țară

Directiva 2000/31/CE

2012

Permise de conducere pentru mecanicii de locomotivă
(proiect-pilot)ERA

Cerere de informații
Pentru a verifica valabilitatea unui permis de mecanic de locomotivă și pentru a solicita o inspecție sau suspendarea unui permis

Notificări
Pentru a informa celelalte state membre și Comisia cu privire la o cerere de inspecție sau de suspendare a unui permis

Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE

2015

Achiziții publice (proiect-pilot)PP

Cereri de informații
Pentru a verifica informațiile și documentele furnizate de societăți de achiziții din alte țări europene.

Directivele 2014/24/UE

și 2014/25/EU

2015

Restituirea bunurilor culturale

cultural

Cerere de informații
Pentru a localiza un obiect de artă luat în mod ilegal și pentru a stabili identitatea posesorului

Notificări
Pentru a notifica faptul că un obiect de artă luat în mod ilegal a fost găsit și că au fost demarate procedurile de returnare

Registru
Pentru a verifica legislația aplicabilă privind returnarea obiectelor de artă într-un alt stat membru

Directiva 2014/60/UE

2016

EPC - CARDUL PROFESIONAL EUROPEAN

EPC

Procesarea cererii
Pentru a procesa cererile înaintate de profesioniști pentru a primi un card profesional european

Directiva 2005/36/CE, modificată prin

Directiva 2013/55/UE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei

2017

Echipamente mobile fără destinație rutierăNon Road Mobile Machinery

Procesarea cererii
Pentru a procesa cereri și partaja informații despre omologările UE de tip vizând motoarele pentru echipamente mobile fără destinație rutieră

Regulamentul (UE) 2016/1628

2018

RGPD - Regulamentul general privind protecția datelor

EPC

Cerere de informații
Pentru a solicita și oferi asistență altor autorități de protecție a datelor, în contextul cazurilor transfrontaliere

Notificări
Pentru a furniza informații despre cazurile transfrontaliere

Regulamentul (UE) 2016/679

2018/19

Documente oficialePublic Documents

Registru 
Pentru exemple de documente eliberate într-un alt stat membru și exemple de documente falsificate (august 2018)

Cerere de informații
Pentru a verifica autenticitatea documentelor publice furnizate de întreprinderi și persoane fizice (februarie 2019)

Regulamentul (UE) 2016/1191

Seturi de întrebări, formulare și liste utilizate în IMI