Cale de navigare

Bibliotecă

Cooperare administrativă: temeiuri juridice

Cooperarea administrativă în cadrul IMI se încadrează în domeniile ale căror baze juridice sunt enumerate mai jos:

 

Domeniu de cooperare administrativăTemei juridic

ServiciiDirectiva Servicii

Directiva 2006/123/CE

Decizia 2009/739/CE

Calificări profesionaleCalificări profesionale

Directiva 2005/36/CE, modificată prin

Directiva 2013/55/UE

Drepturile paciențilorDrepturile pacienților

Directiva 2011/24/UE

SOLVITSOLVIT

Recomandarea 2013/461/UE

Transportul transfrontalier de numerar în euroCIT

Regulamentul (UE) nr. 1214/2011

Detașarea lucrătorilorDetașarea lucrătorilor

Directiva 96/71/CE

Comerțul electronic
(proiect-pilot)Comerțul electronic

Directiva 2000/31/CE

Permise de conducere pentru mecanicii de locomotivă
(proiect-pilot)AEF

Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE

Achiziții publice
(proiect-pilot)

Achiziții publice

Directivele 2014/24/UE

și 2014/25/UE

Restituirea bunurilor culturale

cultural

Directiva 2014/60/UE

 

Viitoare domenii de cooperare administrativăTemei juridic

Asigurarea respectării aplicării normelor privind detașarea lucrătorilor

(cel târziu, în iunie 2015)

Directiva 2014/67/UE

 

Alte informații utile