Ścieżka nawigacji

Publikacje

Współpraca administracyjna: Podstawa prawna

Współpraca administracyjna w ramach systemu IMI odbywa się w kilku różnych obszarach. Podstawy prawne dla tych obszarów wskazano poniżej:

Obszar współpracy administracyjnejPodstawa prawna

UsługiSD

Dyrektywa 2006/123/WE

Decyzja 2009/739/WE

Kwalifikacje zawodowePQ

Dyrektywa 2005/36/WE zmieniona

dyrektywą 2013/55/UE

Prawa pacjentaPR

Dyrektywa 2011/24/UE

SOLVITSOLVIT

Zalecenie 2013/461/UE

Transgraniczny transport gotówki w euroCIT

Rozporządzenie (UE) nr 1214/2011

Delegowanie pracownikówPW

Dyrektywa 96/71/WE
Dyrektywa 2014/67/UE

Handel elektroniczny
(projekt pilotażowy)EC

Dyrektywa 2000/31/WE

Licencje maszynistów kolejowych
(projekt pilotażowy)ERA

Decyzja wykonawcza 2014/89/UE

Zamówienia publiczne
(projekt pilotażowy)

PP

Dyrektywy 2014/24/UE

i 2014/25/UE

Zwrot dóbr kultury

dobra kultury

Dyrektywa 2014/60/UE
Przyszłe obszary współpracy administracyjnejPodstawa prawna

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Inne przydatne informacje