Kruimelpad

Bibliotheek

Administratieve samenwerking: Rechtsgrondslagen

Overheden kunnen IMI op allerlei gebieden gebruiken. De wetgeving per gebied vindt u in deze lijst:

OnderwerpRechtsgrondslag

DienstenDiensten

Richtlijn 2006/123/EG

Besluit 2009/739/EG

BeroepskwalificatiesBeroepskwalificaties

Richtlijn 2005/36/EG, gewijzigd bij

Richtlijn 2013/55/EU

PatiëntenrechtenPatiëntenrechten

Richtlijn 2011/24/EU

SOLVITSOLVIT

Aanbeveling 2013/461/EU

Internationale geldtransportengeldtransporten

Verordening (EU) nr. 1214/2011

Detachering van werknemersDetachering van werknemers

Richtlijn 96/71/EG
Richtlijn 2014/67/EU

Elektronische handel (e-commerce)
(proefproject)e-Commerce

Richtlijn 2000/31/EG

Treinmachinistenvergunningen
(proefproject)Europees Spoorwegbureau

Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU

Overheidsopdrachten
(proefproject)

Overheidsopdrachten

Richtlijnen 2014/24/EG

en 2014/25/EU

Teruggave van cultuurgoederen

Cultuur

Richtlijn 2014/60/EG
Nieuwe onderwerpenRechtsgrondslag

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Vragenlijsten, formulieren en lijsten die in IMI worden gebruikt