Mogħdija tan-navigazzjoni

Librerija

Kooperazzjoni amministrattiva: F Bażi legali

Il-kooperazzjoni amministrattiva tal-IMI taqa’ fil-grupp ta’ oqsma li għandhom bażijiet legali elenkati hawn:

Oqsma ta' kooperazzjoni amministrattivaF Bażi legali

ServizziSD

Direttiva 2006/123/KE;

Deċiżjoni 2009/739/KE

Kwalifiki professjonaliPQ

Direttiva 2005/36/EC emendata bid-

Direttiva 2013/55/UE

Drittijiet tal-pazjentiPR

Direttiva 2011/24/UE

SOLVITSOLVIT

Rakkomandazzjoni 2013/461/UE

It-trasport minn pajjiż għal ieħor tal-flus ewroCIT

Regolament (UE) Nru 1214/2011

Sekondar tal-ħaddiemaPW

Direttiva 96/71/KE;
Direttiva 2014/67/UE

Kummerċ elettroniku
(proġett pilota)KE

Direttiva 2000/31/KE;

Liċenzji tas-sewqan tal-ferrovija
(proġett pilota)ERA

Deċiżjoni ta' implimentazzjoni 2014/89/EU

Akkwist pubbliku
(proġett pilota)

PP

Directive 2014/24/UE

u 2014/25/UE

Ritorn ta’ oġġetti kulturali

kulturali

Directive 2014/60/UE
Oqsma futuri ta' kooperazzjoni amministrattivaF Bażi legali

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191
Fuq

Settijiet ta’ mistoqsijiet, formoli u listi użati fl-IMI