Navigācijas ceļš

Bibliotēka

Administratīvās sadarbības juridiskais pamats

Administratīvā sadarbība IMI sistēmā noris vairākās jomās, kuru juridiskie pamati uzskaitīti turpmāk.

Administratīvās sadarbības jomaJuridiskais pamats

PakalpojumiSD

Direktīva 2006/123/EK

Lēmums 2009/739/EK

Profesionālās kvalifikācijasPQ

Direktīva 2005/36/EK, grozīta ar

Direktīvu 2013/55/ES

Pacientu tiesībasPR

Direktīva 2011/24/ES

SOLVITSOLVIT

Ieteikums 2013/461/ES

Eiro skaidras naudas pārrobežu pārvadājumiCIT

Regula (ES) Nr. 1214/2011

Darba ņēmēju norīkošana uz ārzemēmPW

Direktīva 96/71/EK
Direktīva 2014/67/ES

E-komercija
(izmēģinājuma projekts)EC

Direktīva 2000/31/EK

Vilciena vadītāja apliecības
(izmēģinājuma projekts)EPT

Īstenošanas lēmums 2014/89/ES

Publiskais iepirkums
(izmēģinājuma projekts)

PP

Direktīvas 2014/24/ES

un 2014/25/ES

Kultūras objektu atgūšana

kultūras

Direktīva 2014/60/ES
Turpmākās administratīvās sadarbības jomasJuridiskais pamats

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

IMI izmantotie jautājumu kopumi, veidlapas un saraksti