Naršymo kelias

Literatūra

Administracinio bendradarbiavimo teisinis pagrindas

Administracinis bendradarbiavimas naudojantis IMI vyksta įvairiose srityse, kurių teisinis pagrindas nurodytas čia:

Administracinio bendradarbiavimo sritisTeisinis pagrindas

PaslaugosPD

Direktyva 2006/123/EB

Sprendimas 2009/739/EB

Profesinės kvalifikacijosPK

Direktyva 2005/36/EB, iš dalies pakeista

Direktyva 2013/55/ES

Pacientų teisėsPT

Direktyva 2011/24/ES

SOLVITSOLVIT

Rekomendacija 2013/461/ES

Tarpvalstybinis grynųjų eurų vežimasGPP

Reglamentas (ES) Nr. 1214/2011

Darbuotojų komandiravimasDK

Direktyva 96/71/EB
Direktyva 2014/67/ES

Elektroninė prekyba
(bandomasis projektas)eP

Direktyva 2000/31/EB

Traukinio mašinisto pažymėjimai
(bandomasis projektas)ERA

Įgyvendinimo sprendimas 2014/89/ES

Viešieji pirkimai
(bandomasis projektas)

VP

Direktyvos 2014/24/ES

ir 2014/25/ES

Kultūros objektų grąžinimas

kultūros objektai

Direktyva 2014/60/ES
Būsimos administracinio bendradarbiavimo sritysTeisinis pagrindas

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

IMI naudojami klausimų rinkiniai, formos ir sąrašai