Navigációs útvonal

Dokumentumtár

Igazgatási együttműködés: jogalapok

Az IMI rendszer keretében végzett igazgatási együttműködés területei és jogalapjai a következők:

Az igazgatási együttműködés területeJogalap

Szolgáltatásokszolgáltatási irányelv

2006/123/EK irányelv

2009/739/EK határozat

Szakmai képesítésekszakmai képesítések

A 2013/55/EU irányelv által módosított

2005/36/EK irányelv 

Betegjogokbetegjogok

2011/24/EU irányelv

SOLVITSOLVIT

2013/461/EU ajánlás

Az eurókészpénz határon átnyúló szállításaeurókészpénz szállítása

1214/2011/EU rendelet

Munkavállalók kiküldetésemunkavállalók kiküldetése

96/71/EK irányelv
2014/67/EU irányelv

E-kereskedelem
(kísérleti projekt)e-kereskedelem

2000/31/EK irányelv

Mozdonyvezetői engedélyek
(kísérleti projekt)ERA – Európai Vasúti Ügynökség

2014/89/EU végrehajtási határozat

Közbeszerzés
(kísérleti projekt)

közbeszerzés

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

A kulturális javak visszaszolgáltatása

kulturális javak visszaszolgáltatása

2014/60/EU irányelv
Az igazgatási együttműködés területei a jövőbenJogalap

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191

Kérdéscsoportok, űrlapok és listák az IMI rendszerben