Navigációs útvonal

Dokumentumtár

Igazgatási együttműködés: területek és jogalapok

Az IMI rendszer keretében végzett igazgatási együttműködés területei és jogalapjai a következők:

ÉvAz igazgatási együttműködés területeAz információcseréhez biztosított szolgáltatásokJogalap

2008

Szakmai képesítésekPQ

Információkérés
adott tagországban szakmai tevékenységet folytatni kívánó szakemberek más tagországban szerzett képesítésének ellenőrzéséhez

Riasztási mechanizmus
a korlátozásoknak és tilalmaknak az 56. cikk szerinti jelzéséhez

Értesítések
az építészmérnökök és egészségügyi szakemberek részére kibocsátott új oklevelekkel kapcsolatban

A 2005/36/EK irányelv, illetve az azt módosító

2013/55/EU irányelv

2009

SzolgáltatásokSD

Információkérés
adott tagországban szolgáltatást nyújtani kívánó külföldi vállalatokkal vagy személyekkel kapcsolatos információk ellenőrzéséhez

Riasztási mechanizmus 
az egészségre, biztonságra vagy a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő szolgáltatási tevékenységek jelzésére

Értesítések
az Európai Bizottság és a többi tagállam tájékoztatásához a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályok módosításakor

2006/123/EK irányelv

2009/739/EK határozat

2011

Munkavállalók kiküldetésePW

Információkérés
adott célországba kiküldött munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó feltételek ellenőrzéséhez

Értesítések
esetleges szabálytalanságokra utaló tények közléséhez

Megkeresések egységes okirat révén
másik tagállam felkérése arra, hogy egy közigazgatási szankciót megállapító és/vagy bírságot kiszabó határozatot küldjön meg az érintett szolgáltatónak,
másik tagállam felkérése arra, hogy egy szolgáltatóra megállapított közigazgatási szankciót érvényesítsen és/vagy bírságot hajtson be.

96/71/EK irányelv
2014/67/EU irányelv

2012

Eurókészpénz határon átnyúló szállítása
CIT

Adattár 
az országok közötti készpénzszállításra jogosító engedélyek adatainak ellenőrzéséhez

1214/2011/EU rendelet

2013

BetegjogokPR

Információkérés 
egészségügyi szakemberek vonatkozásában a szakma gyakorlásához való jogok ellenőrzéséhez

2011/24/EU irányelv

2013

SOLVITSOLVIT

Problémamegoldás
a nemzeti hatóságok gyakorlatában az egységes piacra vonatkozó rendelkezések alkalmazását kifogásoló, polgárok és vállalkozások által benyújtott panaszok kezeléséhez

2013/461/EU ajánlás

2013

E-kereskedelem
(kísérleti projekt)EC

Intézkedések meghozatalára irányuló kérések
más országok felkérése arra, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak online szolgáltatókkal szemben, például akkor, ha a szolgáltató webhelye nem felel meg az általános adatszolgáltatási követelményeknek

Értesítések 
olyan intézkedések bejelentéséhez, melyeket a tagországok más országban székhellyel rendelkező internetes

2000/31/EK irányelv

2012

Mozdonyvezetői engedélyek
(kísérleti projekt)ERA

Információkérés
a mozdonyvezetői engedélyek érvényességének ellenőrzéséhez; ellenőrzés elvégzésének, illetve mozdonyvezetői engedély felfüggesztésének kérelmezéséhez

Értesítések
az Európai Bizottság és a többi tagállam tájékoztatásához ellenőrzés elvégzésének, illetve mozdonyvezetői engedély felfüggesztésének kérelmezéséről

2014/89/EU végrehajtási határozat

2015

Közbeszerzés (kísérleti projekt)PP

Információkérés
a közbeszerzési eljárásokban részt vevő, más európai országokban székhellyel rendelkező cégek által benyújtott információk és dokumentumok hitelességének ellenőrzéséhez

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

2015

Kulturális javak visszaszolgáltatása

cultural

Információkérés
a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak helyének és tulajdonosának/birtokosának beazonosításához

Értesítések
a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak pontos helyét és a visszaszolgáltatási eljárás elindítását illetően

Adattár
az egyes tagállamokban a kulturális javak visszaszolgáltatására alkalmazandó jogszabályok tanulmányozásához

2014/60/EU irányelv

2016

EPC – európai szakmai kártya

EPC

Kérelemkezelés
az európai szakmai kártya iránti kérelmek feldolgozásához

A 2005/36/EK irányelv, illetve az azt módosító

2013/55/EU irányelv

(EU) 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet

2017

Nem közúti mozgó gépekNon Road Mobile Machinery

Kérelemkezelés
a nem közúti mozgó gépek motorjainak típusjóváhagyására vonatkozó információk cseréjéhez és a kérelmek feldolgozásához

(EU) 2016/1628 rendelet

2018

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

EPC

Információkérés
több országra kiterjedő ügyekben az adatvédelmi hatóságok közötti segítségnyújtáshoz és információcseréhez

Értesítések
a több országra kiterjedő ügyekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz

(EU) 2016/679 rendelet

2018/19

KözokiratokPublic Documents

Adattár 
a más tagállamokban kibocsátott okiratmintákba és hamisítványpéldákba való betekintéshez (2018 augusztusától)

Információkérés
a vállalkozások és magánszemélyek által benyújtott közokiratok valódiságának ellenőrzéséhez (2019 februárjától)

(EU) 2016/1191 rendelet

Kérdéscsoportok, űrlapok és listák az IMI rendszerben