Navigacijski put

Knjižnica

Upravna suradnja: pravne osnove

Upravna suradnja u okviru sustava IMI pripada nizu područja čije su pravne osnove sljedeće:

Područje upravne suradnjePravne osnove

UslugeDirektiva o uslugama

Direktiva 2006/123/EZ

Odluka 2009/739/EZ

Stručne kvalifikacijeStručne kvalifikacije

Direktiva 2005/36/EZ izmijenjena

Direktivom 2013/55/EU

Prava pacijenataPrava pacijenata

Direktivom 2011/24/EU

SOLVITSOLVIT

Preporuka 2013/461/EU

Prekogranični prijevoz gotovog novca u eurimaPrijevoz gotovog novca u eurima

Uredba (EU) br. 1214/2011

Upućivanje radnikaUpućivanje radnika

Direktiva 96/71/EZ
Direktiva 2014/67/EU

E-trgovina
(pilot-projekt)E-trgovina

Direktiva 2000/31/EZ

Dozvole za strojovođe
(pilot-projekt)ERA

Provedbena odluka 2014/89/EU

Javna nabava
(pilot-projekt)

Javna nabava

Direktive 2014/24/EU
i 2014/25/EU

Povrat kulturnih predmeta

Kultura

Direktiva 2014/60/EU
Buduća područja upravne suradnjePravne osnove

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191
Vrh

Skupovi pitanja, obrasci i popisi u sustavu IMI