Navigointipolku

Kirjasto

Hallinnollinen yhteistyö: Oikeusperusta

IMI-järjestelmällä eri maiden viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä useilla eri lainsäädäntöaloilla. Yhteistyö perustuu seuraaviin säädöksiin:

Hallinnollisen yhteistyön alatOikeusperusta

PalvelutSD

Direktiivi 2006/123/EY

Päätös 2009/739/EY

AmmattipätevyysPQ

Direktiivi 2005/36/EY sellaisena kuin se on muutettuna

direktiivillä 2013/55/EU

PotilasoikeudetPR

Direktiivi 2011/24/EU

SOLVITSOLVIT

Suositus 2013/461/EU

Arvokuljetukset maasta toiseenCIT

Asetus (EU) N:o 1214/2011

Lähetetyt työntekijätPW

Direktiivi 96/71/EY
Direktiivi 2014/67/EU

Sähköinen kaupankäynti
(kokeiluhanke)EC

Direktiivi 2000/31/EY

Veturinkuljettajien lupakirjat
(kokeiluhanke)ERA

Täytäntöönpanopäätös 2014/89/EU

Julkiset hankinnat
(kokeiluhanke)

PP

Direktiivit 2014/24/EU

ja 2014/25/EU

Kulttuuriesineiden palauttaminen

cultural

Direktiivi 2014/60/EU
Hallinnollisen yhteistyön alat (tulossa IMIin)Oikeusperusta

Non Road Mobile MachineryNon Road Mobile Machinery

Regulation (EU) 2016/1628

Public DocumentsPublic Documents

Regulation (EU) 2016/1191