Decrease text Increase text
Mehanizem opozarjanja v zvezi z Direktivo o storitvah
Po Direktivi o storitvah (člena 29(3) in 32(1)) morajo države članice opozoriti druge države članice in Evropsko komisijo o vsaki storitveni dejavnosti, ki bi lahko resno ogrozila zdravje in varnost ljudi ali okolje (mehanizem opozarjanja).

Obvestilo naj bi bilo državam članicam v pomoč pri preprečevanju nevarnosti in zaščiti uporabnikov storitev. Hitro in zanesljivo pošiljanje informacij po mehanizmu opozarjanja omogoča posebna aplikacija Informacijskega sistema za notranji trg (IMI).


Več o Direktivi o storitvah in mehanizmu opozarjanja: Pri mehanizmu opozarjanja v sistemu IMI se uporabljajo obrazci: Mehanizem opozarjanja v sistemu IMI vsebuje tudi številne vnaprej določene padajoče sezname: Vsa tehnična vprašanja v zvezi z uporabo mehanizma opozarjanja naslovite na: ec-imi-alerts@ec.europa.eu
 
Get Adobe Reader

Zadnja sprememba: 29-Jun-2010