Decrease text Increase text
Výstražný mechanizmus podľa smernice o službách v IMI
V článku 29 ods. 3 a článku 32 ods. 1 smernice o službách sa vyžaduje od členských štátov, aby informovali iné členské štáty a Komisiu o všetkých činnostiach v oblasti služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo na životnom prostredí („výstražný mechanizmus“).

Tieto informácie by mali pomôcť členským štátom predchádzať rizikám a chrániť príjemcov služieb. Rýchla a bezpečná výmena informácií v rámci „výstražného mechanizmu“ sa zabezpečí použitím osobitnej aplikácie Informačného systému vnútorného trhu (IMI).


Podrobnejšie informácie o smernici o službách a výstražnom mechanizme nájdete v týchto materiáloch: V rámci systému IMI sa v súvislosti s výstrahami používajú tieto štandardné formuláre: Okrem uvedených dokumentov je na účely výstražného mechanizmu v systéme IMI k dispozícii niekoľko preddefinovaných zoznamov: V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s technickou realizáciou výstražného mechanizmu v systéme IMI, nám napíšte e-mail na adresu: ec-imi-alerts@ec.europa.eu
 
Get Adobe Reader

Naposledy aktualizované: 29-Jun-2010