? Eiropas Komisija » Iekšējais tirgus » IMI » Pakalpojumu direktīvā paredzētais brīdināšanas mehānisms IMI sistēmā
Decrease text Increase text
Pakalpojumu direktīvā paredzētais brīdināšanas mehānisms IMI sistēmā
Pakalpojumu direktīvas 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstis informē cita citu un Komisiju par pakalpojumiem, kas var radīt nopietnu kaitējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai videi (“brīdinājuma mehānisms”).

Šī informācija palīdz dalībvalstīm nepieļaut risku un pasargāt pakalpojumu saņēmējus. Ātru un drošu informācijas apmaiņu saskaņā ar “brīdinājuma mehānismu”, nodrošinās, izmantojot īpašu lietojumprogrammu Iekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI).


Lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu direktīvu vai brīdinājuma mehānismu, lūdzam iepazīties ar šādiem materiāliem: IMI sistēmā brīdinājumu apstrādē izmanto šādas veidlapas: Turklāt brīdinājuma mehānismu IMI sistēmā papildina daudzi nolaižamie saraksti: Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar brīdinājuma mehānisma izmantojumu IMI sistēmā, lūdzu, rakstiet mums: ec-imi-alerts@ec.europa.eu
 
Get Adobe Reader

Informācija atjaunināta: 29-Jun-2010