Decrease text Increase text
Palveludirektiiviin perustuva varoitusjärjestelmä IMIssä
Palveludirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan muille jäsenvaltioille ja komissiolle sellaisesta palvelutoiminnasta, josta voi aiheutua vakavaa vahinkoa ympäristölle tai ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle (ks. palveludirektiivin 29 artiklan 3 kohta ja 32 artiklan 1 kohta ”Varoitusjärjestelmä”).

Ilmoitusten tarkoituksena on auttaa muita jäsenvaltioita ehkäisemään vaaraa ja suojelemaan palvelun vastaanottajia. Tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja turvallisesti käyttämällä tätä tarkoitusta varten kehitettyä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI-järjestelmää).


Lisätietoa palveludirektiivistä ja varoitusjärjestelmästä on seuraavissa asiakirjoissa: IMI-järjestelmässä varoitusten yhteydessä käytetään seuraavia vakiolomakkeita: IMI-järjestelmässä varoitusten yhteydessä käytetään myös seuraavia valikkoluetteloja: Jos sinulla on kysyttävää varoitusjärjestelmän teknisestä toteutuksesta IMIssä, ota yhteyttä osoitteeseen : ec-imi-alerts@ec.europa.eu
 
Get Adobe Reader

Viimeisin päivitys: 29-Jun-2010