Evropská komise » Vnitřní trh » IMI » Výstražný mechanismus implementovaný do systému IMI v souvislosti se směrnicí o službách
Decrease text Increase text
Výstražný mechanismus implementovaný do systému IMI v souvislosti se směrnicí o službách
Směrnice o službách v čl. 29 odst. 3 a čl. 32 odst. 1 členským státům ukládá povinnost informovat ostatní členské státy a Komisi o takové činnosti poskytovatelů služeb, jež by mohla vážně poškodit zdraví nebo ohrozit bezpečnost osob nebo životní prostředí („výstražný mechanizmus“).

Tyto informace mají členským státům pomoci předcházet rizikům a chránit příjemce služeb. Rychlá a bezpečná výměna informací v rámci výstražného mechanismu bude zajišťována zvláštní aplikací zabudovanou do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI).


Další informace o směrnici o službách a o výstražném mechanismu naleznete v těchto dokumentech: V systému IMI se ke zpracování výstrah používají tyto standardní kroky: Kromě toho je v IMI v souvislosti s výstražným systémem k dispozici několik seznamů: Otázky týkající se technických aspektů implementace výstražného mechanizmu v IMI můžete zasílat na adresu: ec-imi-alerts@ec.europa.eu
 
Get Adobe Reader

Poslední aktualizace: 29-Jun-2010