Sökväg

Uppgiftsskydd

Viktiga dokument om skydd av personuppgifter

Öppenhet och uppgiftsskydd i administrativa samarbetsförfaranden

IMI är ett verktyg som kan användas på olika lagstiftningsområden och i olika arbetsflöden.

Lär dig mer om arbetsflödena genom att titta på de frågeserier, formulär och förteckningar som vi har lagt ut för att värna om öppenhet och uppgiftsskydd.