Navigačný riadok

Ochrana údajov

Najdôležitejšie dokumenty o ochrane údajov

Transparentnosť a ochrana údajov pri postupoch administratívnej spolupráce

IMI bol vytvorený ako nástroj na použitie v rôznych oblastiach právnej úpravy a pre rozličné pracovné postupy.

Na lepšie pochopenie týchto pracovných postupov si pozrite časť Súbory otázok, formuláre a zoznamy použité v IMI, ktorú sme na túto lokalitu zaradili v záujme transparentnosti a ochrany údajov.