Ścieżka nawigacji

Ochrona danych

Najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony danych

Przejrzystość i ochrona danych w procedurach współpracy administracyjnej

System IMI to zestaw narzędzi służących do współpracy administracyjnej w różnych dziedzinach prawodawstwa i w oparciu o różne procedury.

Zestawy pytań, formularze i listy wykorzystywane w systemie IMI, które zostały opublikowane na tej stronie z myślą o przejrzystości i ochronie danych, pomogą zapoznać się z tymi procedurami.