Navigointipolku

Tietosuoja

Tietosuoja-asiakirjat

Avoimuus ja tietosuoja hallinnollisessa yhteistyössä

IMI on tarkoitettu apuvälineeksi, jota voidaan käyttää eri lainsäädäntöaloilla ja eri työnkuluissa.

Työnkuluista saa käsityksen tutustumalla IMIn kysymyssarjoihin, lomakkeisiin ja luetteloihin. Kaikissa vaiheissa tavoitteina ovat avoimuus ja tietosuojan varmistaminen.