Navigatsioonitee

Andmekaitse

Peamised andmekaitset käsitlevad dokumendid

Läbipaistvus ja andmekaitse halduskoostöö menetluste raames

IMI on loodud kui vahend, mida saab kasutada eri õiguslikes valdkondades ja töövoogudes.

Töövoogudest parema ettekujutuse saamiseks tutvuge IMI-s kasutatavate küsimuste komplektide, vormide ja loenditega, mis on siin läbipaistvuse ja andmekaitse huvides esitatatud.