Навигационна пътека

Защита на данните

Важни документи за защита на данните

Прозрачност и защита на данните в процедурите за административно сътрудничество

IMI е разработена за използване в различни правни области и за различни работни процеси.

За да разберете тези процеси по-добре, разгледайте групите въпроси, формулярите и списъцитеизползвани в IMI, които са предоставени тук от съображения за прозрачност и защита на данните.