Sökväg

Om IMI

Hur fungerar IMI?

Du kan utbyta information på olika sätt:

  • En-till-en
  • En-till-många
  • Arkiv

 

En-till-en

Du kommunicerar med en myndighet i ett annat land med hjälp av färdigöversatta frågor och svar (frågeserier).

Exempel:

◊ Förfrågningar om information

◊ Begäran om åtgärder

 

En-till-många

Du skickar information till flera mottagare samtidigt.

Exempel:

Varningsmekanism för verksamheter som kan orsaka allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön

Anmälningar av nationell lagstiftning på respektive lagstiftningsområde

 

Arkiv

Du kan lagra information i en IMI-databas för att göra den tillgänglig för alla IMI-användare eller definierade användargrupper. 

Används för närvarande för företag som beviljats tillstånd att transportera kontanter i euro över gränserna.

 

 

Varför behövs IMI?

  • Flerspråkighet – IMI fungerar på alla EU-språk. Du kan

◊ använda färdigöversatta frågor, svar och formulär

◊ maskinöversätta egen text i fritextrutor.

  • Flexibilitet – IMI passar alla förvaltningsstrukturer, vare sig de är centraliserade eller decentraliserade. Om du behöver veta mer, kan du mejla oss.
  • Säkerhet – systemet garanterar skydd av personuppgifter.
  • Gratis – inga extra IT-kostnader för medlemsländerna.
  • Utbildning och hjälp från de nationella IMI-samordnarna.

På vilka områden används IMI?

 

OmrådeIMI-funktion (med exempel)

Yrkeskvalifikationer

Förfrågningar 
Kontrollera om en yrkesutövare som vill bedriva verksamhet i ditt land har rätt kvalifikationer

Register
Hitta nationella yrkesregister (arkitekter, revisorer osv.)

Anmälningar
Anmäl nya examensbevis för arkitekter och vårdyrken

PQ

Tjänster

SD

Förfrågningar
Kontrollera uppgifter om utländska företag och personer som vill tillhandahålla tjänster i ditt land

Varningar 
Varna för verksamheter som kan påverka hälsa, säkerhet eller miljö

Register 
Hitta nationella register över tjänsteleverantörer i EES-länderna (t.ex. företags- eller handelsregister)

Anmälningar
Informera kommissionen och de andra medlemsländerna om ändringar i ditt lands lagstiftning för tillhandahållande av tjänster

Utstationering av arbetstagare

 

Förfrågningar
Kontrollera anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare i ditt land
PoW

Transport av
kontanter i euro

CIT

Arkiv 
Kontrollera villkoren i tillstånd för transport av kontanter i euro över gränserna

Lokförarbevis

Förfrågningar
Kontrollera om ett förarbevis är giltigt eller begär att ett förarbevis kontrolleras eller återkallas

Anmälningar
Informera kommissionen och de andra medlemsländerna om begäran om kontroll eller återkallelse av förarbevis

ERA

Solvit

 Solvit

Hantering av ärenden
Enskilda och företag som har problem med nationella myndigheter kan vända sig till Solvit

Patienträttigheter

Förfrågningar  
Kontrollera om en yrkesperson inom hälso- och sjukvård har rätt att utöva sitt yrke

Register  
Hitta ett nationellt register över hälso- och sjukvårdsyrken (läkare, apotekare osv.)

 PR

E-handel
(pilotprojekt)

 eCom

Begäran om åtgärder
Be ett annat land att vidta vissa åtgärder mot en tjänsteleverantör på nätet, t.ex. när denne inte uppfyller allmänna informationskrav på sina webbplatser

Anmälningar 
Anmäl åtgärder som din myndighet tänker vidta mot utländska internetföretag

Offentlig upphandling
(pilotprojekt)

Förfrågningar
Kontrollera uppgifter och handlingar som läggs fram av företag från andra europeiska länder

PP

Finansiering av IMI

IMI utvecklas gemensamt av kommissionen och de nationella förvaltningarna och finansieras i huvudsak av programmen IDABC och Isa.

Om du vill veta mer om hur IMI kan hjälpa dig att underlätta det administrativa samarbetet inom ditt område, kan du mejla oss.

 

Kontakta IMI

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.