Navigacijska pot

O sistemu IMI

Delovanje sistema IMI

Sistem omogoča izmenjavo in ogled informacij na različnenačine:

  • delovni postopek od enega do drugega
  • delovni postopek od enega do mnogih
  • podatkovna skladišča

 

Delovni postopek od enega do drugega

Pristojni organi v različnih državah si pošiljajo informacije z uporabo vnaprej prevedenih vprašanj in odgovorov (sklopi vprašanj).

Primera:

◊ zahtevki za informacije

zahtevki za ukrepanje

 

Delovni postopek od enega do mnogih

Pristojni organ pošlje informacije skupini prejemnikov.

Primera:

mehanizem za opozarjanje se uporablja v primeru storitvenih dejavnosti, ki lahko resno ogrozijo zdravje in varnost ljudi in okolje

notifikacije o nacionalnih predpisih na zadevnem področju.

 

Podatkovno skladišče

Pristojni organ lahko shrani informacije v podatkovno zbirko sistema IMI, do katere imajo potem dostop vsi uporabniki IMI ali določena skupina uporabnikov IMI. 

Trenutno se uporablja za informacije o podjetjih, ki imajo licenco za cestni prevoz evrske gotovine.

 

 

Prednosti uporabe sistema IMI

  • Večjezičnost: sistem IMI je mogoče uporabljati v vseh jezikih EU, saj vsebuje:

◊ vnaprej prevedena vprašanja, odgovore, obrazce,

◊ strojni prevajalnik za prosto pripisane informacije.

  • Prilagodljivost: sistem IMI je mogoče uporabljati ne glede na organiziranost javne uprave (centralizirana, decentralizirana itd.). Morebitna dodatna vprašanja nam pošljite po e-pošti.
  • Popolna zaščita sistema in varstvo podatkov.
  • Uporaba sistema IMI državam članicam ne povzroča dodatnih stroškov za informatiko.
  • Izobraževanje in pomoč: obrnete se lahko na nacionalnega koordinatorja IMI.

Področja uporabe sistema IMI

 

PodročjeFunkcije IMI (in primeri)

Poklicne
kvalifikacije

Zahtevki za informacije 
Preverite lahko kvalifikacije strokovnjakov, ki želijo opravljati poklicno dejavnost v vaši državi

Seznam registrov
Poiščete lahko nacionalni register poklicnih dejavnosti (arhitektov, računovodij, inženirjev itd.)

Notifikacije
Obvestite lahko o novi diplomi za arhitekte in zdravstvene poklice

Poklicne kvalifikacije

Storitve

Direktiva o storitvah

Zahtevki za informacije
Preverite lahko podatke tujega podjetja ali posameznika, ki želi opravljati storitveno dejavnost v vaši državi

Mehanizem za opozarjanje 
Opozorite lahko na dejavnost ponudnika storitve, ki bi lahko škodila zdravju, varnosti in okolju

Seznam registrov 
Poiščete lahko nacionalni register ponudnikov storitev (npr. poslovni register, trgovinski register) v vseh državah EGP

Notifikacije
Komisijo in države članice obvestite o spremembah zakonodaje v zvezi z opravljanjem storitev

Napotitev delavcev

 

Zahtevki za informacije
Preverite lahko zaposlitvene pogoje delavcev, ki so napoteni na delo v vašo državo
Napotitev delavcev

Prevoz
evrske gotovine

Prevoz gotovine

Podatkovno skladišče 
Preverite lahko licence za prevoz gotovine čez mejo

Dovoljenja za strojevodje

Zahtevek za informacije
Preverite lahko veljavnost dovoljenja za strojevodje, zahtevate lahko inšpekcijski pregled ali začasni preklic dovoljenja

Notifikacije
Države članice in Komisijo obvestite o zahtevku za inšpekcijski pregled ali začasni preklic dovoljenja

Evropska železniška agencija

SOLVIT

 SOLVIT

Reševanje pritožb
Posamezniki in podjetja lahko mreži SOLVIT pošljejo pritožbe glede ravnanja nacionalnih organov

Pravice pacientov

Zahtevki za informacije  
Preverite lahko „pravico do opravljanja poklica‟ zdravstvenih delavcev

Seznam registrov  
Poiščete lahko nacionalni register zdravstvenih delavcev (zdravnikov, specialistov itd.)

 Pravice pacientov

E-poslovanje
(pilotni projekt)

 E-poslovanje

Zahtevki za ukrepanje
Drugi državi sporočite, naj sprejme posebne ukrepe proti ponudniku spletnih storitev, ki na primer ne izpolnjuje zahtev glede splošnih informacij na svoji spletni strani

Notifikacije 
Obvestite lahko o ukrepih, ki jih nameravate sprejeti proti ponudnikom spletnih storitev s sedežem v drugi državi

Javna naročila
(pilotni projekt)

Zahtevki za informacije
Preverite lahko informacije in dokumentacijo, ki jih predložijo ponudniki iz drugih evropskih držav

Javna naročila

Splošne opombe o sistemu IMI

Sistem IMI je nastal v sodelovanju Evropske komisije in nacionalnih uprav, sredstva zanj namenjata predvsem programa IDABC in ISA.

Če želite natančnejše informacije o tem, kako bi sistem IMI olajšal upravno sodelovanje na vašem področju dela, nam pišite.

 

Kontakt IMI

Sistem IMI

Dostop do informacijskega sistema za notranji trg (IMI) imajo samo registrirani uporabniki.

Sistem IMI za usposabljanje

Če sistem IMI uporabljate prvič in ga želite bolje spoznati, lahko posamezne funkcije preskusite v našem sistemu za usposabljanje.

Toda najprej se morate registrirati.

Še niste registrirani?

Zahtevek za registracijo mora potrditi nacionalni koordinator IMI. V sistemu IMI se lahko registrirajo samo pristojni organi.