Cale de navigare

Despre IMI

Ce este IMI?

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este un instrument on-line securizat și multilingv care facilitează schimbul de informații între autoritățile publice implicate în aplicarea în practică a legislației UE.

IMI ajută autoritățile să-și respecte obligațiile de cooperare administrativă transfrontalieră în multiple domenii legate de piața unică.

În prezent, IMI acoperă 56 de proceduri de cooperare administrativă în 14 domenii diferite. IMI poate fi adaptat cu un efort minim de dezvoltare, astfel încât să acopere și alte domenii.

Sistemul a reușit să modernizeze cooperarea administrativă transfrontalieră și să faciliteze funcționarea pieței unice în viața de zi cu zi. Deși utilizatorii finali ai IMI sunt autoritățile publice naționale, beneficiarii cooperării îmbunătățite sunt întreprinderile și cetățenii.

Date și cifre esențiale

 • IMI a fost elaborat de către Comisie în strânsă colaborare cu statele membre.
 • Primele schimburi de informații au avut loc în 2008. Între timp, s-au făcut peste 114 000 de schimburi de informații.
 • Volumul de cereri IMI a crescut de la 30 pe lună în 2008 la peste 1 200 pe lună în 2017.
 • Regulamentul IMI, adoptat în octombrie 2012, definește domeniul de aplicare în care poate fi utilizat IMI, rolurile și responsabilitățile diferiților actori și modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
 • Lansat în 2016, cardul profesional european (EPC) este prima procedură desfășurată integral on-line și aplicabilă pe tot teritoriul UE prin care se poate obține rapid recunoașterea calificărilor profesionale.
 • În prezent există peste 8 200 de autorități înregistrate, cu peste 18 000 de utilizatori înregistrați.

Tipurile de schimburi de informații oferite de IMI

Instrumentarul IMI acoperă cele mai comune proceduri de cooperare administrativă:

 • Cererile IMI sunt schimburi bilaterale între două autorități competente.
 • Notificările și alertele IMI sunt schimburi multilaterale în care un stat membru poate împărtăși informații cu alte state membre și/sau cu Comisia.
 • Registrele IMI le permit autorităților să împărtășească informații cu privire la un anumit domeniu de politică într-o bază de date centralizată.
 • Interfața publică le permite actorilor externi să comunice cu autoritățile competente înregistrate în IMI (de ex. să trimită cazuri SOLVIT și să depună cereri de obținere a EPC).

Avantajele utilizării IMI

 • IMI poate fi folosit în toate limbile oficiale ale UE. Anumite conținuturi – întrebări, răspunsuri, mesaje, câmpuri de formular – sunt pre-traduse. În plus, este disponibilă traducerea automată pentru informațiile furnizate sub formă de text liber.
 • IMI este flexibil și se poate adapta oricărei structuri administrative naționale: centralizată, pe deplin descentralizată sau parțial descentralizată.
 • Schimbul de informații prin intermediul sistemului IMI este pe deplin sigur și garantează protecția datelor.
 • Toți utilizatorii care au nevoie de formare și asistență pot apela la rețeaua de coordonatori naționali IMI.
 • Utilizarea IMI nu generează niciun cost la nivel informatic pentru statele membre.

În ce domenii se utilizează IMI?

 

DomeniuFuncționalitate IMI (cu exemple)

Calificări
profesionale

Cereri de informații 
Pentru a verifica validitatea calificărilor de care dispun persoanele interesate să exercite o activitate în țara dvs.

Repertoriu de registre
Pentru a găsi un registru național al profesioniștilor (arhitecți, contabili, ingineri etc.)

Notificări
Pentru a notifica noi titluri de calificare pentru arhitecți și pentru profesioniștii din domeniul sănătății

CP

Servicii

DS

Cereri de informații
Pentru a verifica informațiile referitoare la o companie sau un specialist din străinătate care dorește să presteze servicii în țara dvs.

Mecanism de alertă 
Pentru a semnala o activitate a unui furnizor de servicii care ar putea avea consecințe asupra sănătății, siguranței sau mediului

Repertoriu de registre 
Pentru a găsi un registru național al furnizorilor de servicii (de ex. registru al întreprinderilor, registru comercial) în orice țară din SEE

Notificări
Pentru a informa Comisia și statele membre pe marginea schimbărilor intervenite în legislația privind furnizarea de servicii

Detașarea lucrătorilor

 

Cereri de informații
Pentru a face verificări asupra condițiilor de lucru ale lucrătorilor detașați în țara dvs.
DL

Transportul de numerar în euro
transport

Transport valori

Repertoriu 
Pentru a verifica detaliile autorizațiilor de transport de numerar în afara granițelor

Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă

Cerere de informații
Pentru a verifica valabilitatea unui permis de mecanic de locomotivă și pentru a solicita o inspecție sau suspendarea unui permis

Notificări
Pentru a informa celelalte state membre și Comisia cu privire la o cerere de inspecție sau de suspendare a unui permis

AEF

SOLVIT

 Solvit

Procesarea dosarelor
Cetățenii și întreprinderile pot transmite rețelei SOLVIT plângeri referitoare la acțiunile autorităților naționale

Drepturile pacienților

Cereri de informații  
Pentru a verifica dacă specialiștii din domeniul sănătății au dreptul de a profesa

Repertoriu de registre  
Pentru a găsi un registru național al profesioniștilor din domeniul sănătății (medici, specialiști etc.)

 DP

Comerț electronic
(proiect-pilot)

 eCom

Cereri de măsuri
Pentru a-i cere unei alte țări să ia măsuri specifice la adresa unui furnizor de servicii on-line, atunci când, de exemplu, pe site-ul său nu sunt respectate cerințele generale de informare

Notificări 
Pentru a notifica măsurile pe care intenționați să le luați împotriva furnizorilor de servicii on-line, cu sediul în altă țară

Achiziții publice
(proiect-pilot)

Cereri de informații
Pentru a verifica informațiile și documentele furnizate de societăți de achiziții din alte țări europene

AP

Credite IMI

Sistemul IMI a fost elaborat în comun de Comisia Europeană și administrațiile naționale și este finanțat în principal de programele IDABC și ISA.

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care IMI ar putea să faciliteze cooperarea administrativă într-un anumit domeniu, contactați-ne.

 

Contactați IMI

Acces la IMI

Numai utilizatorii înregistrați pot accesa Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Modulul de formare IMI

Utilizatorii noi se pot familiariza cu sistemul IMI utilizând modulul de formare.

Trebuie mai întâi să vă înregistrați.

Nu v-ați înregistrat încă?

Cererea de înregistrare trebuie să fie aprobată de un coordonator național IMI. Numai autoritățile competente pot solicita înregistrarea în IMI.