Kruimelpad

Over IMI

Hoe werkt IMI?

U kunt op verschillendemanieren informatie delen:

  • een-op-een
  • een-op-veel en
  • via databanken

 

De een-op-een workflow

Instanties uit verschillende landen wisselen informatie uit door gebruik te maken van voorvertaalde vragen en antwoorden ("vragenreeksen").

Voorbeelden:

◊ informatieverzoeken

verzoeken om maatregelen

 

De een-op-veel workflow

Een instantie verstuurt informatie naar verschillende ontvangers.

Voorbeelden:

waarschuwingsmechanisme voor dienstverlenende activiteiten die ernstige schade kunnen toebrengen aan de gezondheid of veiligheid van personen of aan het milieu en

kennisgevingen over relevante nationale wetgeving

 

Databanken

Een autoriteit kan informatie bewaren in een IMI-databank die toegankelijk kan worden gemaakt voor alle IMI-gebruikers of voor een specifieke groep gebruikers. 

Databanken worden op dit moment alleen gebruikt voorerkende geldtransportbedrijven.

 

 

Waarom IMI?

  • Meertalig: u kunt IMI in alle EU-talen gebruiken

◊ voorvertaalde vragen, antwoorden en formulieren

◊ machinevertalingen voor informatie in vrijetekstvelden

Op welke gebieden wordt IMI al gebruikt?

 

GebiedMogelijkheden van IMI (met voorbeelden)

Beroepskwalificaties
Beroepskwalificaties

Informatieverzoeken 
Om de geldigheid te toetsen van de kwalificaties van vakmensen die in uw land aan de slag willen

Lijst van registers
Voor het vinden van een nationaal register van vakmensen (architecten, accountants, ingenieurs, enz.)

Kennisgevingen
Om nieuwe diploma's van architecten en gezondheidswerkers te melden

Beroepskwalificaties

Diensten

Diensten

Informatieverzoeken
Voor het controleren van informatie over een buitenlandse onderneming of persoon die in uw land een dienst wil verlenen

Waarschuwingsmechanisme 
Voor het signaleren van activiteiten van een dienstverlener die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, veiligheid of het milieu

Lijst van registers 
Voor het vinden van een nationaal register van dienstverleners (bijv. bedrijfsregisters, handelsregisters) in ieder EER-land

Kennisgevingen
Om de Commissie en de EU-landen te informeren over de veranderingen in de wetgeving op het gebied van dienstverlening

Detachering van werknemers

 

Informatieverzoeken
Om meer te weten te komen over de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in uw land
Detachering

Geldtransport
Geldtransport

Geldtransport

Databank 
Om de details van vergunningen voor internationaal geldtransport te verifiëren

Treinmachinistenvergunningen

Informatieverzoeken
Om de geldigheid van een bepaalde treinmachinistenvergunning te controleren, een controle aan te vragen of een vergunning te laten schorsen

Kennisgevingen
Om de overige EU-landen en de Commissie op de hoogte te stellen van een controleverzoek of schorsing.

Treinmachinisten

SOLVIT

 SOLVIT

Behandeling van zaken
Personen en bedrijven kunnen klachten over nationale autoriteiten bij het SOLVIT netwerk indienen.

Patiëntenrechten

Informatieverzoeken  
Om te verifiëren of een bepaalde gezondheidswerker het recht heeft zijn beroep uit te oefenen

Lijst van registers  
Om een nationaal register van gezondheidswerkers (dokters, specialisten, enz.) te vinden

 Patiëntenrechten

E-commerce
(proefproject)

 eCom

Verzoeken om maatregelen
Om een ander land te vragen bepaalde maatregelen te nemen tegen een onlinebedrijf, bijvoorbeeld als het niet alle verplichte informatie op zijn website vermeldt

Kennisgevingen 
Voor de kennisgeving van maatregelen die u van plan bent te nemen tegen onlinebedrijven in een ander land

Overheidsopdrachten
(proefproject)

Informatieverzoeken
Om de informatie en documenten van bedrijven uit andere Europese landen te controleren bij openbare aanbestedingen

Overheidsopdrachten

Wie heeft IMI gemaakt?

IMI is gezamenlijk door de Commissie en de nationale overheden ontwikkeld en is voornamelijk gefinancierd door het IDABC en het ISA-programma.

Als u precies wilt weten hoe IMI administratieve samenwerking in uw specifieke domein kan vergemakkelijken, neem dan contact met ons op.

 

Contact opnemen met IMI

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.