Mogħdija tan-navigazzjoni

Dwar l-IMI

Kif taħdem l-IMI?

Tista' taqsam l-informazzjoni f'bosta modi differenti:

  • Flussi tax-xogħol bejn 1 u 1
  • Flussi tax-xogħol bejn 1 u ħafna u
  • repożitorji.

 

Fluss tax-xogħol bejn 1 u 1

Awtoritajiet f'pajjiżi differenti jiskambjaw informazzjoni bl-użu ta' mistoqsijiet u tweġibiet tradotti minn qabel ("settijiet ta' mistoqsijiet").

Eżempji attwali:

◊ rikjesti għal informazzjoni

rikjesti għal miżuri

 

Fluss tax-xogħol bejn 1 u ħafna

Awtorità tibgħat informazzjoni lil ħafna riċevituri.

Eżempji attwali:

mekkaniżmu ta' twissija għall-attivitajiet tas-servizzi li jistgħu jikkawżaw ħsara serja lis-saħħa jew lis-sikurezza tal-persuni jew tal-ambjent; u

notifikidwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam in kwistjoni.

 

Repożitorji

Awtorità tista' taħżen informazzjoni f'bażi tad-dejta fl-IMI li mbagħad tkun tista' ssir aċċessibbli għall-utenti IMI kollha jew għal grupp definit ta' utenti. 

Attwalment dan jintuża għal kumpaniji liċenzjati biex jittrasportaw flus kontanti tal-Euro bis-sewqan.

 

 

Fuq

Għala tintuża l-IMI?

  • Multilingwali - tista' tuża l-IMI bil-lingwi kollha tal-UE

◊ mistoqsijiet, tweġibiet u formoli tradotti minn qabel,

◊ traduzzjoni awtomatika disponibbli għall-informazzjoni ttajpjata fil-kaxxa għat-test ħieles.

  • Flessibbli - IMI tista' takkomoda kwalunkwe struttura amministrattiva - ċentralizzata, kompletament deċentralizzata, eċċ. Jekk tixtieq issir taf aktar, jekk jogħġbok ibgħatilna email.
  • Sistema kompletament sikura u bil-prova ta' protezzjoni tad-dejta.
  • L-użu tal-IMI ma jiġġenera ebda spejjeż tal-IT għall-Istati Membri.
  • Taħriġ u appoġġ huma disponibbli mill-koordinaturi nazzjonali tal-IMI.
Fuq

F'liema oqsma tintuża l-IMI?

 

QasamFunzjonalità IMI (bl-eżempji)

Kwalifiki
professjonali

Talbiet għall-informazzjoni 
Biex tiċċekkja l-validità tal-kwalifiki għall-professjonisti li jridu jipprattikaw f'pajjiżek

Direttorju tar-reġistri
Biex issib reġistru nazzjonali ta' professjonisti (periti, kontabilisti, inġiniera, eċċ.)

Notifiki
Li jinnotifikaw diploma ġdida għall-periti u professjonijiet tas-saħħa

PQ

Servizzi

SD

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tivvervifika l-informazzjoni dwar persuna jew kumpanija barranija li trid tipprovdi servizz f'pajjiżek

Mekkaniżmu ta’ twissija 
Biex timmarka l-attività ta' fornitur tas-servizz li jista' jkollha implikazzjonijiet għas-saħħa, is-sigurtà jew l-ambjent

Direttorju tar-reġistri 
Biex issib reġistru nazzjonali tal-fornituri tas-servizz (eż. reġistri tan-negozju, reġistri tal-kummerċ) fi kwalunkwe pajjiż EEA

Notifiki
Biex tinforma lill-Kummissjoni u l-Istati Membri b'tibdiliet fil-leġiżlazzjoni dwar il-forniment ta' servizzi

Sekondar tal-ħaddiema

 

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tiċċekkja l-kondizzjonijiet ta' impjieg għall-ħaddiema ssekondati f'pajjiżek
PoW

Trasport ta'
flus kontanti-Euro

CIT

Repożitorju 
Biex tiċċekkja d-dettalji tal-liċenzji għat-trasport ta' flus minn pajjiż għal ieħor

Liċenza tas-Sewqan tal-ferroviji

Talba għall-informazzjoni
Biex tivverifika l-validità ta’ liċenzja tas-sewqan tal-ferroviji; li titlob għal spezzjoni jew għas-sospensjoni ta’ liċenzja

Notifiki
Biex tinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni dwar talba għal spezzjoni jew sospensjoni ta’ liċenzja

ERA

SOLVIT

 Solvit

Ġestjoni tal-każijiet
Individwi u negozji jistgħu jibagħtu l-ilmenti dwar awtoritajiet nazzjonali lin-netwerk ta' SOLVIT

Drittijiet tal-pazjenti

Talbiet għall-informazzjoni  
Biex tiċċekkja d-"dritt ta' prattika" ta' professjonist tas-saħħa

Direttorju tar-reġistri  
Biex issib reġistru nazzjonali tal-professjonisti tas-saħħa (tobba, speċjalisti, eċċ.)

 PR

Il-kummerċ elettroniku
(proġett pilota)

 eCom

Rikjesti għal miżuri
Biex tistaqsi pajjiż ieħor jieħu miżuri speċifiċi kontra fornitur tas-servizzi onlajn, meta pereżempju, ir-rekwiżiti ta' informazzjoni ġenerali ma jkunux rispettati fuq is-siti web tagħhom.

Notifiki 
Biex tinnotifika dwar miżuri li bi ħsiebek tieħu kontra fornituri tas-servizzi fuq l-internet f'pajjiż ieħor.

Xiri pubbliku
(proġett pilota)

Talbiet għall-informazzjoni
Biex tiċċekkja l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni pprovduti mill-kumpaniji ta' akkwist ta' pajjiżi Ewropej oħra.

PP
Fuq

Krediti IMI

Żviluppata bejn il-Kummissjoni u amministraturi nazzjonali, IMI ġiet iffinanzjata l-aktar bil-programmi IDABC u ISA

Jekk tixtieq tevalwa b'mod aktar preċiż kif l-IMI tista' tiffaċilita l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam speċifiku tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattjana għad-dettalji.

 

ikkuntattja l-imi

Aċċess għall-IMI

L-utenti reġistrati biss għandhom aċċess għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar is-Suq Intern (IMI)

sistema ta’ taħriġ tal-IMI

Jekk għadek ġdid/a fuq l-IMI u tixtieq tidhra s-sistema, tista' tuża s-sistema ta’ taħriġ.

Biex tagħmel dan, l-ewwel trid tirreġistra.

Għadek m'intix irreġistrat?

Ir-rikjesta tiegħek għar-reġistrazzjoni trid tiġi approvata minn koordinatur nazzjonali tal-IMI. Huma awtoritajiet kompetenti biss li jistgħu jitolbu reġistrazzjon fl-IMI.