Navigācijas ceļš

Par IMI

Kā IMI darbojas?

Jums ir dažādas  iespējas, kā dalīties ar informāciju:

  • divpusējās darbplūsmas,
  • daudzpusējās darbplūsmas, kā arī
  • repozitorijs.

 

Divpusējā darbplūsma

Dažādu valstu iestādes savā starpā apmainās ar informāciju, izmantojot dažādās valodās tulkotus standartjautājumus un atbildes (t.s. jautājumu kopumus).

Piemēri:

◊ informācijas pieprasījumi,

pieprasījumi veikt pasākumus.

 

Daudzpusējā darbplūsma

Iestāde nosūta informāciju vairākiem saņēmējiem.

Piemēri:

brīdinājuma mehānisms, kurā brīdina par pakalpojumiem, kas var apdraudēt cilvēku un vides drošību vai veselību, kā arī

paziņojumi par valsts tiesību aktiem attiecīgajā jomā.

 

Repozitoriji

Iestāde var glabāt informāciju IMI sistēmā ietilpstošā datubāzē, kas var būt pieejama visiem IMI lietotājiem vai noteiktai lietotāju grupai. 

Pašlaik tajā iekļauj uzņēmumus, kuriem ir licences eiro skaidras naudas autopārvadājumiem.

 

 

Kāpēc izmantot IMI?

  • IMI sistēma ir daudzvalodīga — jūs varat to lietot visās ES valodās. Tajā ir:

◊ iepriekš iztulkoti standartjautājumi, atbildes un veidlapas,

◊ mašīntulkošanas funkcija, ar ko var tulkot brīva teksta laukā ievadīto informāciju.

  • IMI ir elastīga sistēma, ko var izmantot ikviena administratīvā struktūra — centralizēta, decentralizēta u.c. Ja vēlaties par to uzzināt vairāk, atrakstiet mums e-pastu.
  • Sistēma ir pavisam droša, un tajā ir ievēroti datu aizsardzības noteikumi
  • IMI izmantošana dalībvalstīm nerada nekādas IT izmaksas.
  • Valstu IMI koordinatori nodrošina mācības un tehnisko atbalstu.

Kādās jomās izmanto IMI?

 

JomaIMI funkcionālās iespējas (piemēri)

Profesionālā
kvalifikācija

Informācijas pieprasījumi 
Pārbaudīt, vai speciālistiem, kas vēlas strādāt jūsu valstī, ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija.

Reģistru direktorijs
Atrast kādas valsts profesionālo reģistru (arhitektu, grāmatvežu, inženieru utt.).

Paziņojumi
Paziņot par jaunu diploma veidu arhitektiem un veselības aizsardzības profesijām.

PQ

Pakalpojumi

SD

Informācijas pieprasījumi
Pārbaudīt informāciju par ārzemju uzņēmumu vai personu, kas vēlas sniegt pakalpojumus jūsu valstī.

Brīdinājumu mehānisms 
Izplatīt ziņas par kāda pakalpojumu sniedzēja darbību, kas, iespējams, apdraud vidi, veselību vai drošību.

Reģistru direktorijs 
Atrast jebkuras EEZ valsts pakalpojumu sniedzēju reģistru (piemēram, uzņēmumu reģistru vai komercreģistru).

Paziņojumi
Informēt Komisiju un dalībvalstis par izmaiņām tiesību aktos, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu.

Darba ņēmēju norīkošana uz ārzemēm

 

Informācijas pieprasījumi
Pārbaudīt uz jūsu valsti norīkoto darba ņēmēju darba nosacījumus.
PoW

Eiro skaidras naudas
pārvadājumi

CIT

Repozitorijs 
Pārbaudīt sīkākas ziņas par to uzņēmumu licencēm, kas transportē skaidru naudu no vienas valsts uz citu.

Vilciena vadītāja apliecība

Informācijas pieprasījumi
Pārbaudīt vilciena vadītāja apliecības derīgumu, lūgt veikt pārbaudi vai apturēt vadītāja apliecības darbību.

Paziņojumi
Informēt citas dalībvalstis un Komisiju par lūgumu veikt pārbaudi vai apturēt vadītāja apliecības darbību.

EPT

SOLVIT

 Solvit

Lietu izskatīšana
Gan privātpersonas, gan uzņēmumi var SOLVIT tīklam iesniegt sūdzības par valsts iestāžu rīcību.

Pacientu tiesības

Informācijas pieprasījumi  
Pārbaudīt veselības nozares speciālista tiesības praktizēt.

Reģistru direktorijs  
Atrast valsts reģistru, kurā iekļauti attiecīgās ārstniecības profesijas pārstāvji (ārsti, speciālisti utt.).

 PR

E-komercija
(eksperimentāls projekts)

 eCom

Pieprasījumi veikt pasākumus
Aicināt citu valsti veikt konkrētus pasākumus pret personu, kas sniedz pakalpojumus tiešsaistē, ja, piemēram, konstatēts, ka tā tīmekļa vietnē neievēro vispārējās prasības par informācijas sniegšanu.

Paziņojumi 
Paziņot pasākumus, ko jūs grasāties veikt pret citā valstī esošiem pakalpojumu sniedzējiem internetā.

Publiskais iepirkums
(eksperimentāls projekts)

Informācijas pieprasījumi
Pārbaudīt informāciju un dokumentus, ko citu Eiropas valstu uzņēmumi iesniedz publiskā iepirkuma konkursos.

PP

Pateicība

IMI sistēmu ir izstrādājusi Komisija kopā ar dalībvalstu valdībām. To finansēja galvenokārt no IDABC un ISA programmām.

Ja gribat konkrēti izvērtēt, kā IMI varētu atvieglot administratīvo sadarbību jūsu pārzinātajā jomā, lūdzam sazināties ar mums.

 

Saziņa ar IMI

Piekļuve IMI

Tikai reģistrēti lietotāji var piekļūt Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI).

IMI mācību sistēma

Ja nupat sākāt strādāt ar IMI un vēlaties iepazīties ar sistēmas darbību, varat izmantot mūsu mācību sistēmu.

Tādā gadījumā jums vispirms ir jāreģistrējas.

Vēl neesat reģistrējies?

Jūsu lūgums jāapstiprina valsts IMI koordinatoram. Tikai kompetentās iestādes var izteikt lūgumu, lai tās reģistrē IMI sistēmā.